Hlavné menu

Aktuality

02.06.2021

Deň detí 2021 - Hľadajme spôsoby, ako dôverovať deťom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) rozbehlo na sociálnych sieťach krátku minisériu príspevkov „Týka sa nás to“. Ide o príspevky s infografikou, ktoré sú zamerané nielen na podporu ochrany detských obetí násilia či dôležitosť významu prezumpcie statusu obete, ale aj obzvlášť zraniteľnú obeť a problém prístupu celej spoločnosti k detským obetiam násilia.

Viac

02.06.2021

Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti

Vysoký krvný tlak, obezita, migréna, ale aj bolesti chrbta, alergie, kožné problémy či astma, s ktorými bojujeme v dospelosti, môžu súvisieť s traumatizáciou v detstve. Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktoré zazneli na odbornom seminári pre medicínske a pomáhajúce profesie. Spoluorganizátorom podujatia bolo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Viac

02.06.2021

Postavíme 100 nových ekologických detských ihrísk bez bariér

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojich dotačných kompetencií vyčlenilo v tomto roku 4,5 mil. eur na výstavbu 100 ekologických detských inkluzívnych ihrísk „RODINKA“ (RODinný INKluzívny Areál). Nové bezbariérové hracie areály pre deti a rodiny tak vyrastú v obciach a mestách po celom Slovensku.

Viac

 
28.05.2021

Nad slovenskými deťmi v medzinárodnom priestore drží ochrannú ruku CIPC

V týchto dňoch celý svet vyjadruje solidaritu s rodičmi, ktorých deti sa z akejkoľvek príčiny nevrátili domov. Dôvodom nemusí byť iba skratové rozhodnutie dieťaťa utiecť z domu. Sú deti, ktoré sa stratili, narastajú počty rodičovských únosov. A práve nad slovenskými deťmi, ktoré neoprávnene premiestnil jeden z rodičov, drží ochrannú ruku Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC).

Viac

21.05.2021

Apríl priniesol pozitívne zmeny na trhu práce

V apríli si na Slovensku našlo prácu viac ako 11 000 nezamestnaných. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali najviac voľných pracovných miest od začiatku tohto roka. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie poklesla medzimesačne o 0,03 p. b. Trh práce teda ostáva aj naďalej stabilný.

Viac

21.05.2021

Prvú dávku vakcíny dostalo už takmer 100 % záujemcov zo zariadení sociálnych služieb

Od spustenia vakcinácie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) uplynulo 5 mesiacov. Zaočkovanosť prvou dávkou klientov a zamestnancov, ktorí požiadali o skupinovú formu vakcinácie, sa blíži k sto percentám. K 20. máju 2021 dostalo prvú dávku 39 505 ľudí (95,89 %), druhú 35 523 (83,67 %). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) eviduje už iba 6 zariadení s mimoriadnou udalosťou.

Viac

 
19.05.2021

Na udržanie zamestnanosti ministerstvo vyplatilo už viac ako 1,6 miliardy eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo pandémiou dotknutým zamestnávateľom a SZČO 1 641 996 357 eur na základe viac ako 187 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Čiastkové údaje za marec 2021 potvrdzujú skok v priemernej výške pomoci na zamestnanca, a to až k úrovni presahujúcej 600 eur. Zamestnávatelia a živnostníci môžu požiadať o odklad splatnosti odvodov aj za apríl 2021. Ich splatnosť sa posunula na 30. jún 2021.

Viac

17.05.2021

V4 podporuje rodinu – základnú bunku spoločnosti

Ministri V4 zodpovední za sociálne a rodinné otázky v závere minulého týždňa diskutovali nielen o priestore pre rôzne aktivity na podporu pozitívneho vnímania rodín, ale aj o striebornej ekonomike, o aktívnych senioroch a potrebe rodinného výskumu na úrovni celej Vyšehradskej skupiny. Zároveň podpísali Spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali poskytnúť rodinám čo najlepšie podmienky pre ich fungovanie.

Viac

11.05.2021

Počet platieb Prvej pomoci prekročil milión

Zamestnávatelia a živnostníci už môžu žiadať o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac apríl pre všetky opatrenia, a to do 30. júna 2021. Na udržanie zamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo už 1 596 521 518,74 eur, čím podporilo celkovo 4 191 417 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk.

Viac

 
10.05.2021

Pomoc pre ľudí bez domova v podobe dostupného bývania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných projektov, ktorej účelom je zabezpečiť komplexnú pomoc pri začlenení ľudí bez domova späť do spoločnosti. Ako už názov výzvy „Dostupné bývanie s prvkami Housing first“ napovedá, základom je poskytnúť ubytovanie a odborné poradenstvo, ktoré ľuďom pomôžu pri návrate k plnohodnotnému životu, samostatnosti a začlenení sa do spoločnosti. Subjekty môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok najneskôr do 4. júna 2021.

Viac

28.04.2021

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je kľúčová

V minulom roku klesol počet pracovných úrazov na Slovensku. Inšpektoráty práce zistili aj menej porušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles 18,7 %. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dnes, 28. apríla, pripomína Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Témou aktuálneho roka je „Predvídajte, pripravujte sa a reagujte na krízy – investujte teraz do systémov BOZP“.

Viac

28.04.2021

Nový Akčný plán rovnosti žien a mužov zvýši kvalitu života žien

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila strategické materiály z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) – Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a k nej príslušný Akčný plán a Národnú stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.

Viac

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk