Hlavné menu

Aktuality

15.07.2022

Zdravá rodina, zdravé Slovensko

Šéf rezortu práce Milan Krajniak sa dnes, 15. júla, prišiel osobne pozrieť do Rodinnej poradne v Žiline. Na tejto pobočke sa na odborníkov z poradne obracajú klienti najmä v otázkach psychologického poradenstva, sociálne a právne poradenstvo využívajú v menšej miere. Dominantnými témami osobných stretnutí sú prevažne výchovné problémy, osobné výzvy a partnerské vzťahy.

Viac

14.07.2022

Spúšťame rokovania s investičnými partnermi, ideme riešiť záujem v konkrétnych lokalitách po celom Slovensku

• Vláda schválila založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
• Úlohou Agentúry je najmä vypracovať cenovú mapu pre regulované nájomné a navrhnúť kritériá pre budúcich nájomcov v nájomných bytov
• Podpredseda vlády Štefan Holý začína rokovať so zástupcami štátu, sociálnych a investičných partnerov o ich účasti v projekte nájomného bývania

Viac

12.07.2022

Rezortná kvapka krvi aj tento rok pomáha ľudom

V utorok 12. júla 2022 premenilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny jednu z ministerských zasadačiek na provizórne transfúziologické pracovisko. Okrem zamestnancov ministerstva darovali krv aj zamestnanci Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Za 2,5 hodiny zdravotníci Národnej transfúznej služby odobrali 37 darcom celkovo 16,65 litra krvi.

Viac

 
08.07.2022

Ďalšia inflačná pomoc pre najzraniteľnejších je pripravená na vyplatenie

Po požiadaní o dotáciu úrady práce vyplatia ďalším skupinám ľudí 100 eurový príspevok
Úrady práce po celom Slovensku v týchto dňoch prijímajú žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Konkrétne ide o poskytnutie jednorazového príspevku 100 eur v rámci inflačnej pomoci, ktorú Vláda SR adresovala vybraným skupinám ľudí na zmiernenie následkov v súčasnosti rastúcej inflácie, a tým aj životných nákladov.

Viac

08.07.2022

Dokument Európska záruka pre deti je základný pilier na podporu detí

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer dnes, 7. júla, vystúpil na medzinárodnej konferencii Podpora detí v kontexte dokumentu Európska záruka pre deti. V ministerskom paneli „Národné akčné plány ako cesta k odstráneniu sociálneho znevýhodnenia“ štátny tajomník predstavil základné piliere podpory detí na Slovensku. Konferencie prebieha dnes 7. a zajtra 8. júla v Prahe v rámci predsedníctva Českej republiky Rade EÚ.

Viac

04.07.2022

MPSVR: Sme pripravení na ďalšiu vlnu pandémie v zariadeniach sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) je pripravené okamžite sprísniť podmienky v zariadeniach sociálnych služieb, ak si to situácia v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 bude vyžadovať. Aj v spolupráci so samosprávami ako zriaďovateľmi zariadení pripravuje novelizáciu Pandemického plánu MPSVR SR, ktorý vychádza z praxe, a najmä predošlých skúseností počas krízového obdobia. Cieľom je predovšetkým ochrana zdravia a psychickej pohody klientov ako aj stabilita zamestnancov zariadení. Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti rezortu práce považuje aktuálnu situáciu v zariadeniach sociálnych služieb za pokojnú a stabilizovanú.

Viac

 
01.07.2022

Od dnešného dňa sa zvýši suma životného minima

S účinnosťou od dnes (1.7.2022) sa zvýši suma životného minima na 234,42 €. Pozitívne to ovplyvní všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie. Narastie tak takmer 60 príspevkov a dávok, ktoré sú viazané na životné minimum.

Viac

29.06.2022

Prázdniny sú tu: ako čerpať dovolenku podľa Zákonníka práce

Čerpanie dovoleniek je aktuálnou témou letných mesiacov, s ktorou sa stretávajú zamestnávatelia a zamestnanci. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Zákonník práce ustanovuje viacero pravidiel, ktoré je pritom potrebné dodržiavať. Štandardne má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere nárok na štyri týždne dovolenky za kalendárny rok. Jej dĺžka sa však môže meniť v závislosti od veku, či povolania.

Viac

28.06.2022

V budúcom roku vyplatíme poskytovateľom sociálnych služieb o 10,7 milióna eur viac

Štát od 1. januára 2023 zvýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR iniciovalo nariadenie vlády SR, prostredníctvom ktorého sa zvýšia finančné príspevky pre zariadenia podmienené odkázanosťou. Zároveň sa bude prvýkrát valorizovať aj príspevok pre vybrané zariadenia krízovej intervencie. Zvýšenie príspevkov zabezpečí funkčnosť a udržateľnosť poskytovaných sociálnych služieb v týchto zariadeniach, ako aj ich dostupnosť pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Viac

 
27.06.2022

Minister práce Milan Krajniak si v Leviciach uctí obete komunizmu

Úctu obetiam komunistického režimu, ktorú v sobotu 25. júna organizuje v Leviciach Konfederácia politických väzňov Slovenska, vzdá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Pietna spomienka sa uskutoční v rímskokatolíckej farnosti v Leviciach-Rybníky pri príležitosti Dňa pamiatky obetí komunistického režimu 24. júna, ktorý je zároveň pamätným dňom Slovenskej republiky.

Viac

22.06.2022

Inflačnú pomoc sme rozšírili aj na osoby starajúce sa o dlhodobo choré deti

Osoby, ktoré sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, budú mať nárok na jednorazovú pomoc vo výške 100 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozšírilo okruh ľudí, ktorí môžu žiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Nariadenie, ktoré dnes schválila vláda s legislatívnou pripomienkou, sa dotkne viac ako 2 200 opatrovateľov detí so zdravotným hendikepom, čo predstavuje balík pomoci vyše 220-tisíc eur. Cieľom je finančne pomôcť aj tejto skupine a prispieť im na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie či stravu.

Viac

21.06.2022

Zariadeniam sociálnych služieb sme už vyplatili 6,5 mil. eur na faktúry za energie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v týchto dňoch zasiela na účty zariadení sociálnych služieb a zariadeniam starostlivosti o deti do 3 rokov, t.j. jasliam dotácie, ktoré slúžia na úhradu energií. Dodnes tak na základe viac ako 500 schválených žiadostí vyplatilo už takmer 6,5 milióna eur. Ďalšie peniaze prichádzajú k poskytovateľom sociálnych služieb postupne každým dňom. Rezort práce prispeje balíkom celkom vo výške 9,4 milióna EUR ako jednorazovú pomoc pri náraste cien energií pre zariadenia sociálnych služieb aj centrá pre deti a rodiny.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk