Hlavné menu

Aktuality

20.05.2020

Nezamestnanosť v apríli ovplyvnila pandémia

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v apríli 2020 zvýšila o 1,38 percentuálneho bodu na 6,57 %. Celková miera dosiahla minulý mesiac 7,43 %, čo je o 1,22 percentuálneho bodu viac ako v marci. Aj napriek tomu však úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali ku koncu apríla 73 602 voľných pracovných miest.

Viac

17.05.2020

Ministerstvo opravilo výkazy k žiadostiam o príspevky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny včera zverejnilo nové výkazy Prvej pomoci. Vo výkazoch pre opatrenia 1 a 3A sme urobili chyby, preto sme ich dnes opravili. Zároveň sa zmenilo aj „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku“. Žiadateľov, ktorí si už tieto výkazy stiahli, prosíme o vyplnenie a zaslanie opravených zverejnených výkazov.

Viac

15.05.2020

Rodina, ako naša základná spoločenská hodnota pre dobré aj ťažšie časy

Dnešný Medzinárodný deň rodiny prichádza v čase, kedy si ľudia ešte intenzívnejšie uvedomujú prirodzenú hodnotu, ktorú v sebe nesie rodina a jej význam pre naše spoločenstvo v dobrých aj v komplikovaných, krízových časoch. Aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí aj rodiny, dnes viac ako kedykoľvek predtým, čelí mimoriadne náročnej výzve sanácie zložitých príbehov a rodín a ich členov, ktorí aktuálne zápasia s mnohými nečakanými situáciami.

Viac

 
15.05.2020

O prvú pomoc od štátu za marec môžete požiadať do 15. 5. 2020

Záujemcovia o príspevky prvej pomoci za marec môžu zasielať svoje žiadosti spolu s výkazmi úradom práce do piatku 15. mája do polnoci. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o pomoc za mesiac marec. Od soboty 16. mája začnú úrady práce prijímať výkazy alebo aj žiadosti záujemcov o pomoc za apríl.

Viac

13.05.2020

Ministerstvo informuje o problematike obchodovania s deťmi

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVR (NKS) poukázalo na problematiku obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Napriek tomu, že ide o nelegálne konanie, trestný čin, detské sobáše nie sú, žiaľ, ani na Slovensku minulosťou. Preto ministerstvo prostredníctvom strediska pripravilo informačné materiály k tejto téme.

Viac

07.05.2020

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb

Pandémia ochorenia COVID-19 si vyžiadala potrebu prijať celý rad opatrení o.i. aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť najohrozenejším skupinám – starým a zdravotne ťažko postihnutým ľuďom. Preto dnes vláda prijala niekoľko ďalších opatrení, ktorými chce aj počas tejto výnimočnej doby prispieť k dostupnému a bezpečnému poskytovaniu sociálnych služieb, a po všetkých stránkach maximálne ochrániť ich klientov aj zamestnancov.

Viac

 
07.05.2020

Úrady vyplatili žiadateľom o príspevky už viac ako 20 miliónov eur

Na účty žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“ už odišlo 20 354 045,62 eura. O pomoc žiadajú najmä mikro a malé podniky. Tí, ktorí o príspevky za marec ešte nepožiadali, majú stále čas do 15. mája 2020.

Viac

07.05.2020

Ďalšie opatrenia v sociálnoprávnej ochrane detí

MPSVR SR reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vláda dnes schválila návrh nariadenia, ktorým sa dočasne upravia niektoré podmienky výkonu v tejto oblasti. Aj keď všetky subjekty pôsobiace v oblasti, či už štátne alebo akreditované, vykonávajú opatrenia v maximálnej možnej miere, nie je možné v aktuálnej situácii dodržiavať všetky podmienky výkonu tak, ako ukladá zákon.

Viac

05.05.2020

Európski ministri hovorili o pandémii aj demografii

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak absolvoval so svojimi európskymi rezortnými kolegami neformálnu videokonferenciu k situácii spôsobenej ochorením COVID-19. Okrem ministrov práce členských krajín sa na nej zúčastnili aj komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, viceprezidentka EK pre demografiu a demokraciu Dubravka Šuica a európsky sociálni partneri. Konferenciu zorganizovalo Chorvátsko, ktoré je aktuálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ.

Galéria

Viac

 
05.05.2020

Žiadateľom o príspevky prvej pomoci odišli ďalšie milióny eur

Už viac ako 16 miliónov eur odišlo na účty žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“. Žiadosti za marec môžu záujemcovia podať až do 15. mája 2020. Následne bude možné zasielať žiadosti a výkazy za apríl. Na tento účel zverejní ministerstvo na stránke nové formuláre.

Viac

30.04.2020

Ministerstvo posilní balík peňazí na udržanie pracovných miest

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR posilní balík peňazí určených na podporu udržania pracovných miest. Peniaze, ktoré boli určené na podporu zamestnávania dlhodobo alebo aj dobrovoľne nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou a nedostatkom pracovných skúseností, pôjdu na podporu udržania pracovných miest s garanciou ich udržania.

Viac

30.04.2020

Žiadateľom o príspevky prvej pomoci odišlo viac ako 11,5 mil. eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny odoslali žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“ 11 623 672,65 €. Z doteraz spracovaných dohôd sa podporí viac ako 87 000 ľudí, z toho 25 000 SZČO. Úrady práce sa denne prioritne venujú spracovávaniu prichádzajúcich žiadostí a aktívne komunikujú so záujemcami o podporu, ak pri žiadaní urobili chybu, aby im mohli pomoc vyplatiť čo najskôr.

Viac

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk