Hlavné menu

Aktuality

24.06.2020

Bezpečnejšie pracoviská, menej závažných úrazov

V minulom roku skontrolovali inšpektoráty práce viac ako 28-tisíc zamestnávateľov, vrátane podnikateľov bez zamestnancov. Sledovali u nich najmä dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či nelegálne zamestnávanie. Spolu zistili 48 872 nedostatkov, čo je oproti roku 2018 nárast o 3,9 %. Pozitívnou správou však je, že klesá počet pracovných úrazov.

Viac

23.06.2020

Minister Krajniak prijal rakúsku veľvyslankyňu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak prijal na rezorte veľvyslankyňu Rakúskej republiky na Slovensku Margit Bruck-Friedrich. Veľvyslankyňa ocenila disciplinovanosť občanov Slovenska, ktorá by podľa nej mohla byť príkladom pre Rakúsko. Zároveň zdôraznila dôležitosť pokračovať v starostlivosti o vzájomnú spoluprácu.

Viac

23.06.2020

Viac podporených opatrovateliek v obciach do 1000 obyvateľov

Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov pre obce do 1000 obyvateľov sa ešte viac rozširuje. Od 10. júna 2020 môžu už zapojené obce, ale aj úplné nové, získať finančný príspevok na mzdu väčšieho počtu opatrovateliek. Stačí, ak o to prejavia záujem a zapoja sa v súlade s aktualizovaným Oznámením o možnosti predkladania žiadosti na zapojenie sa.

Viac

 
22.06.2020

Zamestnávateľom a SZČO už odišlo viac ako 300 miliónov eur

Za máj vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadateľom o príspevky prvej pomoci už viac ako 61 miliónov eur. Spolu s marcovými a aprílovými príspevkami tak odišlo na podporu udržania pracovných miest, činnosti SZČO a zamestnancom bez príjmu cez 310 miliónov eur.

Viac

21.06.2020

Aj otcovia majú svoj Deň

Od roku 1990 majú na Slovensku tretiu júnovú nedeľu svoj deň všetci otcovia. Kým v minulosti prevládal názor, že o rodinu a deti sa starali ženy a otcovia mali za úlohu zabezpečiť rodinu po materiálnej stránke, dnes už žijeme inú dobu. Čoraz viac otcov sa chce aktívne zapojiť do starostlivosti o deti a vystriedať na materskej dovolenke matku.

Viac

19.06.2020

V máji si na Slovensku našlo prácu viac ľudí ako v apríli

V máji 2020 si našlo na Slovensku prácu 9 665 ľudí. V porovnaní s mesiacom apríl je to o 3 744 ľudí viac. Po troch mesiacoch sa podarilo otočiť trend vývoja na trhu práce. V mesiaci marec 2020 si našlo prácu o 2 497 ľudí menej ako v februári a v apríli 2020 si našlo prácu o 5 809 ľudí menej ako v marci. Počet úspešných uchádzačov o prácu teda začal v máji opäť stúpať.

Viac

 
17.06.2020

Rodinnú a sociálnu politiku štátu podporí nový splnomocnenec

Vláde bude pri príprave opatrení pre rodiny a sociálne slabších radiť splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. Jeho štatút schválili členovia vlády na svojom zasadnutí v stredu, 17. júna 2020. Do tejto funkcie zároveň vymenovali poslankyňu NR SR Petru Krištúfkovú. Návrh na zriadenie nového poradného orgánu predložil na rokovanie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Viac

17.06.2020

Príspevky na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých sa zvýšia

Vláda dnes dala zelenú zvyšovaniu príspevkov na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých. Konkrétne ide o opatrovateľský príspevok, ktorý sa zvýši od 1. júla t.r. a príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Ten dostanú spomínané zariadenia od 1. januára budúceho roka.

Viac

16.06.2020

Ministerstvo pomáha aj po zrušení núdzového stavu

Epidemiologická situácia na Slovensku sa počas mája zlepšovala, čo viedlo k postupnému uvoľňovaniu opatrení na základe rozhodnutia konzília odborníkov. Napriek tomu, že sa otvárali prevádzky a ľudia sa začali vracať do práce, ministerstvo naďalej umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) požiadať o finančnú pomoc v rámci projektu „Prvá pomoc“, a to aj za mesiace jún a júl 2020.

Viac

 
12.06.2020

Rodinnú a sociálnu politiku zastrešia dva samostatné tímy odborníkov

Jednou z hlavných priorít rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR rodinná a sociálna politika. Ministerstvo preto rozdelí túto širokú agendu medzi dva tímy zložené zo špecializovaných odborníkov. V štruktúre rezortu vzniknú od 15. júna 2020 dve samostatné sekcie, ktoré získajú špecifické kompetencie pri napĺňaní cieľov - sekcia rodinnej politiky a sekcia sociálnej politiky.

Viac

11.06.2020

Prvú pomoc požiadali ľudia najmä v Prešovskom a Bratislavskom kraji

O príspevky prvej pomoci na podporu udržania pracovných miest žiadali najmä zamestnávatelia v Bratislavskom kraji, kde sídli najväčší počet zamestnávateľov v porovnaní s ostatnými krajmi. Živnostníci čerpali pomoc najviac v Prešovskom kraji. Naopak, najmenej príspevkov si zamestnávatelia žiadali v trnavskom regióne.

Viac

09.06.2020

Ministrovi záleží na skvalitnení starostlivosti o deti v Centrách pre deti a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny umožní poslancom parlamentného výboru pre sociálne veci zapojiť sa do procesu kontroly dodržiavania kvality starostlivosti o deti v Centrách pre deti a rodinu. Tento výnimočný projekt poslaneckých prieskumov predstavil minister Milan Krajniak spolu s predsedníčkou Výboru NR SR pre sociálne veci Janou Žitňanskou a jeho členmi Katarínou Hatrákovou a Jánom Herákom.

Viac

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk