Hlavné menu

Aktuality

23.10.2013

Minister Ján Richter sa stretol s dôchodcami

Celoslovenské stretnutie seniorov, ktoré sa tento rok konalo 22. októbra v kongresovej sále hotela Sorea Regia pri príležitosti Medzinárodného dňa starších, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Pozornosť bola venovaná problémom skôr narodenej generácie a oceneniu jej znalostí a skúsenosti.

Galéria

Viac

15.10.2013

Výmena preukazov ŤZP

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“.

Viac

08.10.2013

Minister Ján Richter otvoril nový závod

V Novákoch by malo postupne pribudnúť 250 nových pracovných miest. Vytvorí ich nemecká firma Carcoustics, ktorá dnes spustila výrobu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je pripravené poskytnúť firme stimuly, ktoré umožňuje aktívna politika trhu práce.

Galéria

Viac

 
07.10.2013

Základom je dôstojná práca

Desiatky miliónov ľudí si dnes, 7.10.2013, pripomínajú Svetový deň za dôstojnú prácu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si uvedomuje dôležitosť zodpovedajúceho pracovného uplatnenia v živote občanov a ich ochranu na pracovnom trhu.

Viac

07.10.2013

Eliminácia a prevencia násilia na ženách

Násilie na ženách má mnohé formy. Medzi najrozšírenejšie patrí domáce násilie, ktoré sa pácha za zatvorenými dverami a jeho rozsah a závažnosť sú preto často podceňované a spochybňované.

Viac

02.10.2013

Minimálna mzda sa zvýši o 14,30 eura

Minimálna mzda sa na budúci rok zvýši zo súčasných 337,70 eura na 352 eur. Ministerstvo pri jej návrhu zohľadnilo nielen ekonomický, ale aj sociálny aspekt. Zamestnanci odmeňovaní minimálnou mzdou dostanú na budúci rok v čistom o 12,36 eura mesačne viac, ako v tomto roku.

Viac

 
27.09.2013

Hranica odvodového zvýhodnenia študentov sa zvýši

Návrhom opatrenia MPSVR SR sa pre rok 2014 mení maximálna suma mesačného príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov zo 66 € na 68 € pre žiaka strednej školy do 18 rokov, resp. zo 155 € na 159 € pre študenta vysokej školy do 26 rokov.

Viac

26.09.2013

Ministerstvo podporilo ďalší veľtrh práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prevzalo záštitu nad veľtrhom práce a rozvoja „Svet práce 2013“. Podujatie, ktoré sa konalo v dňoch 25.9 - 26.9, navštívilo v Košiciach takmer 10 000 záujemcov.

Galéria

Viac

26.09.2013

Významný prínos pri obnove rodín ocenili aj premiér a minister

Minister Ján Richter nadviazal na každoročné oceňovanie pracovníkov detských domovov spoločnosťou Úsmev ako dar a založil novú tradíciu ocenenia. Všímať a vyzdvihovať bude prácu odborníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a neštátnych organizácií. Všetci títo sociálni pracovníci sa spoločne starajú o bezpečie ohrozených detí a sprevádzajú rodiny v kríze procesom ozdravenia, aby dokázali zlepšiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu a naďalej sa primerane starať o svoje deti.

Galéria

Viac

 
24.09.2013

Vyššia domáca spotreba môže priniesť nové pracovné miesta

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si uvedomuje dôležitosť podpory domácej ekonomiky. Aj preto prevzalo záštitu nad vzdelávacím projektom „Kvalita z našich regiónov“.

Viac

24.09.2013

Sociálny čin roka pokračuje desiatym ročníkom

Udeľovanie ocenení pod názvom Sociálny čin roka sa z roka na rok stretáva s čoraz priaznivejším ohlasom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa po prvýkrát rozhodlo udeľovať toto ocenenie v roku 2003 a v tejto tradícii pokračuje nepretržite, s výnimkou roku 2011.

Viac

19.09.2013

Nezamestnanosť naďalej klesá, pomáhajú aj národné projekty

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v auguste tohto roku 13,70 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,29 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť od začiatku roka postupne klesá.

Viac

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk