Hlavné menu

Aktuality

01.07.2021

Zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu pocíti v tomto roku približne 76 400 poberateľov

Opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, dostanú od 1. júla vyšší opatrovateľský príspevok. Prvé zvýšenie pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Opatrovateľ v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), tak dostane po novom príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre tento rok, t. j. 508,44 eura mesačne. Zvyšuje sa aj hodinová sadzba osobnej asistencie a to na 4,82 eura.

Viac

01.07.2021

Od dnešného dňa sa zvyšuje životné minimum

Výška životného minima sa od 1. júla 2021 zvyšuje o 1,5 %. Suma pre jednu plnoletú fyzickú osobu predstavuje po novom 218,06 eura, pre ďalšieho spoločne posudzovaného dospelého človeka 152,12 eura. Ak ide o nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa, životné minimum sa zvyšuje na 99,56 eura mesačne. Zmena pozitívne ovplyvní viaceré sociálne dávky a príspevky.

Viac

29.06.2021

Ako čerpať dovolenku podľa Zákonníka práce

Čerpanie dovoleniek je aktuálnou témou letných mesiacov, s ktorou sa stretávajú zamestnávatelia a zamestnanci. Zákonník práce ustanovuje viacero pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať. Štandardne má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere nárok na štyri týždne dovolenky za kalendárny rok. Jej dĺžka sa však môže meniť v závislosti od veku, či povolania.

Viac

 
29.06.2021

Zvyšujeme príspevok za opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb

Štát navyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) iniciovalo toto zvýšenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Rovnako to platí aj pre osoby, ktoré v roku 2022 dovŕšia vek potrebný na získanie starobného dôchodku. S novou výškou príspevku môžu ZSS rátať od januára budúceho roka. Z rozpočtovej kapitoly rezortu práce pôjde na tento účel dodatočne takmer 15 miliónov eur.

Viac

29.06.2021

Aktívny dialóg sociálnych partnerov pokračuje

V pondelok 28. júna 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo ôsme rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. Po prvýkrát sa na rokovaní sociálnych partnerov zúčastnil aj zástupca Spoločných odborov Slovenska, nového člena Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Viac

28.06.2021

Legislatíva nebráni zariadeniam sociálnych služieb byť „animal friendly“

Zákon o sociálnych službách neustanovuje povinnosť poskytovateľa sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) s pobytovou formou prijať klienta aj so zvieraťom. Avšak tento zákon to ani nezakazuje. Psa, resp. iné zviera prijímateľa sociálnej služby môže takéto zariadenie „ubytovať“ na základe žiadosti klienta pod podmienkou, že s tým poskytovateľ sociálnej služby v konkrétnom zariadení súhlasí.

Viac

 
24.06.2021

Rodiny dostanú jednorazový pandemický príspevok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny urobilo ďalší krok pre pomoc ľuďom. Jednorazový pandemický príspevok pre pomoc najnúdznejším rodinám vyplatíme vo výške 333 Eur. Prvé príspevky budú úrady práce automaticky posielať už v priebehu augusta. V nasledujúcich mesiacoch tak postupne pomôžeme viac ako 730-tim tisícom detí, ktorým spoločne rozdelíme viac ako 120 miliónov eur.

Viac

18.06.2021

Nezamestnanosť v máji poklesla, prácu si našlo najviac nezamestnaných v tomto roku

Trh práce opäť ožíva, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú v ponuke viac ako 70-tisíc voľných pracovných miest, čo je najviac od začiatku tohto roka. Prácu si našlo 13 354 nezamestnaných. Miera evidovanej nezamestnanosti tak v máji dosiahla úroveň 7,92 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles o 0,08 p. b.

Viac

18.06.2021

Ministerstvo práce vyplatilo z Prvej pomoci už takmer 2 miliardy eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo na udržanie zamestnanosti už 1 850 231 842 eur na základe viac ako 200 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Čiastkové údaje aktualizovanej správy o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám za apríl naznačujú zintenzívnenie čerpania v odvetví priemyslu, ktoré po troch mesiacoch opäť odkrojili najväčší podiel z vyplatenej „Prvej pomoci“. Napriek tomu, že sa epidemiologická situácia vyvíja priaznivo, rezort práce naďalej prijíma opatrenia na stlmenie negatívnych následkov pandémie. Zamestnávateľom a SZČO umožňuje odloženie sociálnych odvodov aj za máj 2021. Zároveň sa posunul termín, do ktorého sú povinní odložené odvody splatiť, a to až do konca septembra 2023.

Viac

 
11.06.2021

Výzva na zasielanie nominácií na Ocenenie ministra práce za Sociálny čin roka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

11.06.2021

Počas druhej vlny pandémie pomáhalo v ZSS a CDR 29 študentov

Počas najnáročnejšieho obdobia pandémie sa o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a o deti v centrách pre deti a rodiny staralo aj 29 študentov sociálnej práce. Ide o študentov partnerských vysokých škôl, ktoré sa koncom minulého roka zapojili do Memoranda o spolupráci.

Viac

09.06.2021

Prvá pomoc pokračuje napojením na Covid automat

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod vedením ministra Milana Krajniaka predlžuje obdobie poskytovania finančnej pomoci zamestnávateľom a SZČO na podporu udržania pracovných miest. Súčasne sa naviaže poskytovanie pomoci na Covid automat. Po splnení podmienok v súlade s Covid automatom bude možné žiadať o príspevok až do konca roka 2021, tzn. do nadobudnutia účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce (tzv. Kurzarbeit).

Viac

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk