Hlavné menu

Aktuality

01.06.2022

Spúšťame online katalóg sociálnych podnikov Nakupujmesrdcom.sk

Jediný svojho druhu, užívateľsky prívetivý a prehľadný nástroj na využitie tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov pripravila Implementačná agentúra MPSVR. Podporuje udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie na Slovensku. Nakupujmesrdcom.sk je vhodný pre všetkých, ktorým záleží od koho nakupujú. Vďaka tejto novinke môžu organizácie, firmy ale aj bežní ľudia získať viacero výhod.

Viac

31.05.2022

UNICEF predĺži pomoc pre deti prichádzajúce na Slovensko z Ukrajiny

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny od začiatku ozbrojeného konfliktu v ich krajine. Svoju pomoc už na Slovensku realizujú aj viaceré medzinárodné organizácie (UNICEF, UNHCR, IOM, IFRC). V nadväznosti na Memorandum o spolupráci Detský fond OSN (UNICEF) súhlasil s ďalšou podporou a realizáciou aktivít na pomoc s utečeneckou krízou do 31. decembra 2022 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Pomoc od UNICEF sa orientuje najmä na podporu v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, ktoré prichádzajú na Slovensko ako utečenci z Ukrajiny.

Viac

31.05.2022

Ministerstvo práce prichádza s opätovným zvýšením súm stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. S cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie dnes rezort práce zverejnením predbežnej informácie o návrhoch opatrení zvýšenia súm stravného a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel inicioval legislatívny proces s termínom pripomienkovania predbežnej informácie do 8. júna.

Viac

 
30.05.2022

Prehľad a podmienky poskytovania inflačnej pomoci

Na základe prijatého nariadenia vlády SR patrí vybraným skupinám obyvateľov jednorazový príspevok vo výške 100 eur. Pomôcť má zmierniť následky stúpajúcej inflácie u najviac ohrozených skupín a rodín s deťmi. Inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške spolu 105 miliónov eur.

Viac

26.05.2022

Vznikol nový poradný orgán vlády zodpovedný za rodinnú politiku

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh rezortu práce na vytvorenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Cieľom je vytvoriť funkčný poradný orgán vlády, ktorý by pri tvorbe a realizácii rodinnej politiky spájal štátne orgány, samosprávu, akademické inštitúcie, stavovské a mimovládne organizácie. Rodina je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Vláda vníma podporu rodiny ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja a plní svoje programové vyhlásenie.

Viac

26.05.2022

Platené voľno pri narodení dieťaťa pomôže otcom s vytvorením puta

Dva týždne plateného voľna pre otcov aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Túto novinku prináša novela Zákonníka práce a ďalších predpisov, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR, ktorú vo štvrtok 26. mája schválila vláda. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení.

Viac

 
26.05.2022

Ministerstvo prijíma nominácie na Sociálny čin roka 2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

25.05.2022

Zariadeniam sociálnych služieb a centrám krízovej intervencie finančne prilepšíme

Od januára budúceho roka si finančne prilepšia zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú pobytovú a ambulantnú formu sociálnej služby pre odkázané skupiny obyvateľov. Navyše po prvýkrát sa bude valorizovať systémovým nastavením aj finančný príspevok pre zariadenia krízovej intervencie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaradilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023. Na tento účel by malo ísť dodatočných 10,7 milióna eur.

Viac

25.05.2022

Slovensko urobilo významný krok v boji proti tvorbe a šíreniu detskej pornografie

Slovenská republika má ambíciu lepšie a účinnejšie pomáhať pri identifikácií nebezpečných obsahov na internete, predovšetkým detskej pornografie. V tomto úsilí má pomôcť zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE. Je to globálna sieť, ktorá pomáha zvyšovať bezpečnosť online priestoru. Jej cieľom je boj proti materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí na internete.

Viac

 
23.05.2022

Štátna tajomníčka rezortu práce vystúpila na konferencii zameranej na pomoc seniorom

Štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková prijala pozvanie českého ministra práce a sociálnych vecí Ing. Mariana Jurečky. Záverečná konferencia Starnutie je výzva, ktorá sa uskutočnila v Prahe 19.mája, bola zameraná na oblasť seniorskej politiky v ČR a celej EÚ. Diskusia bola rozdelená do 4 panelov, ktoré viedli kvalifikovaní odborníci. Zástupkyňa rezortu práce sa stretnutia zúčastnila formou videokonferencie.

Viac

23.05.2022

Sociálni partneri dnes dohodli mimoriadne zasadnutie na tému cien a dostupnosti energií

Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) sa dnes na 19. zasadnutí zaviazala zvolať mimoriadne zasadnutie na tému cien a dostupnosti energií. Mimoriadne stretnutie navrhol aj premiér Eduard Heger, ktorý dnešné zasadnutie navštívil a prihovoril sa sociálnym partnerom. Ponúkol otvorený a úprimný dialóg na aktuálne témy (všeobecnú politickú situáciu a inflačnú pomoc pre ľudí).
Sociálni partneri dnes okrem iného schválili zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a peňažného príspevku na opatrovanie. Minister práce, sociálnych veci a rodiny Milan Krajniak ich informoval o priebehu legislatívneho procesu v súvislosti s dvojtýždňovou platenou otcovskou dovolenkou, ktorá bude predložená na najbližšie rokovanie vlády. Členovia HSR hovorili aj o potrebe podporiť potravinársky priemysel a integráciu odídencov z Ukrajiny.

Viac

19.05.2022

Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronicky

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ. Elektronizácia služieb uľahčí zamestnávateľom alebo informujúcim organizáciám vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov. Zároveň zautomatizovanie procesov výrazne odbremení aj pracovníkov úradov. Prinášame tak verejnosti služby zodpovedajúce zásadám debyrokratizácie a elektronizácie štátnej správy.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk