Hlavné menu

Aktuality

08.02.2024

Minister práce Erik Tomáš dnes podpísal rozhodnutie o dvojnásobnom zvýšení dotácie na podporu rekondičných aktivít pre seniorov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš splnil ďalší záväzok. Podpísal rozhodnutie, ktorým sa historicky po prvýkrát navýši dotácia na podporu rekondičných aktivít, a to až dvojnásobne. Celková suma dosiahne 1,4 milióna Eur, ktorú využije 14 000 seniorov na tzv. rekondičné pobyty.

Tlačová správa

Viac

07.02.2024

Štát rozbehol nový národný projekt pre podporu opatrovateľských služieb. Poskytovatelia môžu čerpať takmer 100 miliónov eur.

Poskytovatelia opatrovateľskej služby v mestách a obciach môžu od dnešného dňa žiadať o refundáciu personálnych výdavkov na opatrovateľky za obdobie od júla 2023 do decembra 2023. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“. Zároveň, od marca budú môcť všetci registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb žiadať o príspevky za konkrétne vykonané hodiny opatrovania. V nasledujúcich dvoch rokoch pôjde na tento účel takmer 100 miliónov eur.

Tlačová správa

Viac

06.02.2024

Ministerstvo práce vyhlasuje výzvu Krok za krokom II. na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje výzvu o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Krok za krokom II.. Oprávnení žiadatelia môžu žiadať o finančný príspevok vo výške od 50 tisíc Eur na začlenenie neaktívnych osôb na trh práce. Celková finančná alokácia predstavuje 25 miliónov Eur.

Tlačová správa

Viac

 
31.01.2024

Výskum odhalil aktuálne formy rizík pre deti a mládež v online priestore

Nárast nenávistných správ, kyberšikanovania a témy sebapoškodzovania sú stále reálnejšie hrozby, s ktorými sa deti a mladiství v digitálnom prostredí stretávajú. Tieto závery vyplynuli z výskumu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, realizovaného na vzorke 1932 respondentov vo veku 9 až 17 rokov. Výskum bol zameraný na analýzu digitálnych obsahov, ktoré sú preberané deťmi a dospievajúcimi. Jeho hlavným zámerom bolo identifikovať a integrovať konkrétne opatrenia do stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti s cieľom čo najefektívnejšie eliminovať tieto potenciálne ohrozenia.

Tlačová správa

Viac

25.01.2024

MINISTER PRÁCE PREDSTAVIL ĎALŠIU FORMU POMOCI PRE PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sa dnes v Tatranskej Lomnici uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcami Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Tlačová správa

Viac

24.01.2024

Ministerstvo práce prijme opatrenia na zvýšenie kvality inšpekcie práce s ohľadom na ochranu pracujúcich

V tomto roku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijme sériu konkrétnych opatrení na zvýšenie kvality a efektivity inšpekcie práce na Slovensku. Riešenia sú zamerané na dodržiavanie pracovnoprávnej legislatívy, informovanie ľudí o ich pracovných právach a efektívnejšie monitorovanie pracovných podmienok v platformových firmách. Dôraz bude kladený na ochranu pracujúcich a zabezpečenie zdravých a bezpečných pracovných podmienok.

Tlačová správa

Viac

 
24.01.2024

O pomoci ľuďom s predsedníčkou a predsedami krajov

Udržateľnosť a rozšírenie pomoci ľuďom odkázaným na sociálne služby a zabezpečenie pomoci zariadeniam sociálnych služieb pri zvládaní vysokých cien energií boli dve z kľúčových tém rokovania štátneho tajomníka Branislava Ondruša s delegáciou združenia samosprávnych krajov SK8.

Tlačová správa

Viac

23.01.2024

1 milión Eur domácnostiam zasiahnutým zemetrasením v rámci 2. kola humanitárnej pomoci

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a predseda vlády SR Robert Fico predstavili dnes v Kamenici nad Cirochou 2. kolo adresnej pomoci pre obyvateľov zasiahnutých nedávnym zemetrasením. Celková suma 1 milión Eur bude prerozdelená výlučne medzi ľudí na opravu ich príbytkov, ktorých zemetrasenie postihlo. Dodnes v rámci dotačnej schémy na podporu humanitárnej pomoci rezort práce vyplatil spolu 1 768 105 Eur.

Tlačová správa

Viac

22.01.2024

Prihlásenie sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je jednoduchšie

Evidovať sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade straty zamestnania, či hľadania novej práce, je po novom podstatne jednoduchšie. Prostredníctvom webového portálu slovensko.sk sa môžu ľudia jednoducho registrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie či poslať žiadosť o sprostredkovanie vhodného zamestnania z pozície záujemcu o zamestnanie.

Tlačová správa

Viac

 
22.01.2024

Nezamestnanosť na konci roka mierne stúpla, počet mladých bez práce klesal

Nezamestnanosť na Slovensku v decembri mierne stúpla. PDU medzimesačne vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu a dosiahol úroveň 3,88 percenta. Napriek miernemu rastu nezamestnanosti zaznamenal rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pokles počtu ľudí bez práce vo veku do 29 rokov.

Tlačová správa

Viac

19.01.2024

Ministerstvo práce pokračuje v podpore a sociálnej ochrane detí z Ukrajiny

Rezort práce pokračuje v spoločne nastavenej spolupráci s UNICEF, ktorá sa týka podpory a sociálnej ochrany detí z Ukrajiny. Potvrdili to zástupcovia oboch strán - štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a regionálna poradkyňa pre sociálnu politiku a ekonomickú analýzu UNICEF pre Európu a strednú Áziu Pamela Dale na stretnutí na pôde ministerstva.
Zároveň spoločne podpísali Plán spolupráce UNICEF a MPSVR SR na rok 2024.

Tlačová správa

Viac

18.01.2024

V tomto roku pomôžeme s cenami energií aj zariadeniam sociálnych služieb

Do pomoci s energiami budú po novom zaradené aj zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú napojené na centrálne zdroje tepla. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky kladne reagovalo na požiadavku ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša o zaradenie týchto zariadení do pomoci s energiami.

Tlačová správa

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk