Hlavné menu

Aktuality

22.04.2024

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil projekt Vzdelávanie mladých dospelých

Od 15. apríla 2024 môžu mladí ľudia v opatere centier pre deti a rodiny žiadať o poskytnutie príspevku na kurzy v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Cieľom je pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a podporiť ich pri uplatnení sa na trhu práce. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín (okrem A, AM, A1 a A2) a kvalifikačnej karty vodiča.

Tlačová správa

Viac

19.04.2024

ŠTÁTNY TAJOMNÍK BRANISLAV ONDRUŠ: VEKOVÝ MANAŽMENT BY MAL BYŤ ZÁKLADNOU VÝBAVOU PERSONÁLNEJ POLITIKY KAŽDÉHO ZAMESTNÁVATEĽA

Demografické zmeny, starnutie populácie, automatizácia a robotizácia vnášajú do pracovného prostredia aj ďalšie dynamické zmeny. Tieto sú úzko späté s problematikou starnutia zamestnancov v pracovnom procese. Odpovede na tieto výzvy sa už po 21. krát snažila priniesť konferencia Age Management SALON, ktorú 18. apríla 2024 otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Konferenciu pre odborníkov z oblasti HR, vzdelávania a rozvoja dospelých organizovala Slovenská asociácia age managementu (SAAM).

Tlačová správa

Viac

18.04.2024

Skutočný 13. dôchodok definitívne schválený

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládnu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza plnohodnotný 13. dôchodok, a to pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok. Po novom sa 13. dôchodok stáva riadnou dôchodkovou dávkou, ktorú bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

Tlačová správa

Viac

 
16.04.2024

Konferencia k výzvam programu CERV 2021-2027: Príležitosť pre žiadateľov o financie a kvalitné riešenia pre Slovensko

Národný kontaktný bod programu CERV 2021-2027 (Občania, rovnosť, práva a hodnoty) v Slovenskej republike pozýva na úvodnú konferenciu pre potenciálnych žiadateľov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov. Informačné stretnutie k aktuálnym i plánovaným výzvam sa bude konať 26. apríla 2024 v Hoteli Bôrik v Bratislave. Cieľom je posilniť účasť občianskych organizácií v programe a zlepšiť kvalitu projektových žiadostí.

Tlačová správa

Viac

10.04.2024

Ministerstvo práce zverejnilo nové zjednodušené pravidlá k žiadostiam o výstavbu „Ihriska pre každé dieťa“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo usmernenie k žiadosti o zmenu pri výstavbe „Ihriska pre každé dieťa.“ Na zjednodušené podmienky majú nárok prijímatelia, ktorým dotácia bola poskytnutá v rozpočtovom roku 2022 alebo 2023. Prijímatelia môžu použiť vlastný návrh detského inkluzívneho ihriska, pričom minimálne tri inkluzívne prvky podľa vlastného výberu musia byť aj naďalej zakomponované. Finančná alokácia na rok 2024 predstavuje výšku 5 miliónov Eur na vznik viac ako 100 ihrísk v tomto roku.

Tlačová správa

Viac

10.04.2024

Program „Právo na prvé zamestnanie“ štartuje dnes

Od 10. apríla 2024 môžu zamestnávatelia podávať žiadosti na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie.

Tlačová správa

Viac

 
10.04.2024

Zamestnávatelia, plánujete vyslať svojich pracovníkov do štátov EÚ? Zúčastnite sa bezplatného poradenského stretnutia

Pozývame vás na podujatie pre slovenských zamestnávateľov so zameraním na vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 v Bratislave.

Viac

04.04.2024

Efektívnejšiu humanitárnu pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie prináša novela zákona o dotáciách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu zákona o dotáciách, ktorá má zvýšiť efektívnosť pri poskytovaní humanitárnej pomoci ako aj zlepšiť podporu pre ženy zažívajúce domáce násilie a ich deti. Novela, ktorá bude predložená už na najbližšie rokovanie vlády, obsahuje dve hlavné zmeny.

Tlačová správa

Viac

26.03.2024

Rezort práce predstavuje ďalší balík projektov na podporu zamestnanosti

Súbor troch nových projektov je zameraný na vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, motivovanie ľudí k zotrvaniu na novom pracovnom mieste a uľahčenie si nájdenia práce odchovancom centier pre deti a rodiny. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny ich plánuje spustiť v priebehu apríla.

Tlačová správa

Viac

 
25.03.2024

Rezorty práce SR a ČR potvrdili dobrú spoluprácu a vzájomne sa inšpirovali v oblasti dôchodkového systému, sociálnych služieb či zamestnávania cudzincov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš privítal na pôde svojho rezortu českého kolegu – podpredsedu vlády a ministra práce a sociálnych vecí Českej republiky Mariana Jurečku. Počas spoločného rokovania si vymenili informácie a skúsenosti z fungovania vo viacerých rezortných oblastiach. Témou boli dôchodkový systém a jeho nastavenie v ČR a SR, poskytovanie sociálnych služieb a skúsenosti so zamestnávaním cudzincov.
Predstavitelia oboch ministerstiev zároveň potvrdili záujem zorganizovať na Slovensku spoločné stretnutie česko - slovenskej tripartity za účasti všetkých jej zakladateľov.

Tlačová správa

Viac

22.03.2024

Vyššia minimálna mzda a zlepšenie práv zamestnacov vďaka novele ministerstva práce

Minimálna mzda vo výške 60 percent z priemernej mzdy. To je cieľom novely, ktorú dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Revízia automatu pre určenie minimálnej mzdy má zaistiť, aby minimálna mzda zodpovedala dôstojnej životnej úrovni zamestnancov. Navrhovaná legislatíva má tiež podporiť kvalitu kolektívneho vyjednávania s cieľom zlepšiť práva zamestnancov.

Tlačová správa

Viac

22.03.2024

AIDS a diskriminácia

Jednu z najdôležitejších hodnôt všetkých vyspelých štátov a spoločenstiev sveta je rovnosť všetkých ľudí a príležitostí. Cieľom Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja je do roku 2030 ukončiť epidémie AIDS podporou opatrení a politík v členských štátoch.
Tento problém ovplyvňuje nielen medicínsky, ale aj sociálne, kultúrne a globálne. V Zmluve o Európskej únii sa zakotvuje úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv menšín. EÚ bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu a ochranu práv dieťaťa.
Diskriminácia je svetovým problémom, ktorý ovplyvňuje rôzne osoby vrátane tých infikovaných HIV vírusom. Tieto osoby čelia prekážkam pri zamestnaní a prístupe k zdravotnej starostlivosti. Je dôležité reflektovať ochranu tejto skupiny osôb aj v právnych vzťahoch a podporovať diverzitu na pracoviskách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky stanovilo úlohy vo vzdelávaní rôznych osôb o rovnosti a nediskriminácii vo svojich strategických dokumentoch.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk