Hlavné menu

Aktuality

09.08.2022

Systém skrátenej práce zamestnávateľom efektívne kompenzuje výpadky vo výrobe

Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť 1. marca 2022. Ako trvalý nástroj na ochranu pracovných miest plynule nahradil dočasnú finančnú pomoc zamestnávateľom cez projekt Prvá pomoc. Prostredníctvom systému skrátenej práce už zamestnávatelia načerpali sumu viac ako 14 miliónov eur na viac ako 55 tisíc zamestnancov.

Viac

06.08.2022

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši

V Zbierke zákonov dnes, dňa 6.8., vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ.

Viac

05.08.2022

Prvá pomoc ako efektívny nástroj ochrany pracovných miest

Z dôvodu pandémie koronavírusu museli podnikatelia na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zatvoriť svoje prevádzky alebo výrazne obmedziť svoju činnosť. Následne začali zamestnávatelia hromadne prepúšťať a mnohí živnostníci ukončili alebo prerušili svoju podnikateľskú činnosť. V tomto období neistoty a hroziacej krízy vysokej nezamestnanosti bola 31. marca 2020 na vláde schválená schéma pomoci na udržanie pracovných miest z dielne ministerstva práce. 6. apríla 2020 začali úrady práce prijímať prvé žiadosti o finančný príspevok. V tom čase ešte nikto netušil, že pôjde o tak masívnu finančnú pomoc, ktorá za 2 roky podporí 176-tisíc podnikateľských subjektov sumou takmer 2,5 miliardy eur. Rezort práce tak podporil zamestnávateľov a SZČO prostredníctvom vyplatenia 5,7 milióna mesačných výplat pre viac ako 770-tisíc zamestnancov. Prvá pomoc predstavuje historicky najväčšiu pomoc na ochranu zamestnanosti, ktorú osobne pocítil každý tretí občan SR.

Viac

 
29.07.2022

Detské skupiny môžu pomôcť pri nedostatku kapacít v jasliach a škôlkach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce rodičom pomôcť v neželanej situácii, ak sa dieťa napríklad pre nedostatočné kapacity nedostalo do jaslí, či materskej školy. Už od konca júna existuje nový koncept starostlivosti o dieťa – detské skupiny. Rodičia môžu svoje dieťa umiestniť do detskej skupiny, kde sa o ich ratolesť postarajú v menšej skupine detí v domácom prostredí. Rezort práce tak nie len prispieva k riešeniu deficitu voľných miest v jasliach, či materských školách, ale tiež k začleneniu matiek na trh práce. Podporuje zosúlaďovanie rodinného a pracovného života rodičov a zároveň dáva možnosť privyrobiť si mamičkám napríklad na materskej dovolenke, ktoré budú poskytovať starostlivosť o deti v detskej skupine.

Viac

28.07.2022

Štátna podpora investícií sa v najmenej rozvinutých okresoch zaplatí sama

V pokrízovom období, v rokoch 2013 až 2019, zažívala slovenská ekonomika dva protichodné trendy. Zatiaľ čo regióny západného Slovenska hlásili hospodársky rast a pokles nezamestnanosti, mnohé okresy na strednom a východnom Slovensku vykazovali iba pomalé zotavovanie sa z dopadov hospodárskej krízy. Výsledkom bolo iba mierne zmenšovanie existujúcich rozdielov medzi tzv. najmenej rozvinutými okresmi a ekonomicky rýchlejšie sa rozvíjajúcimi okresmi západného Slovenska. Tieto trendy sa odrazili aj v hodnotení Slovenska ako krajiny s jednými z najväčších regionálnych rozdielov v nezamestnanosti a príjmoch v OECD. Štúdia tohto obdobia Inštitútu sociálnej politiky „Ekonomická pomoc regiónom: priame a nepriame kanály” ukázala, že ekonomicky aj sociálne výhodným spôsobom ako tieto rozdiely trendy zvrátiť je štátna podpora investícii v najmenej rozvinutých okresoch.

Viac

28.07.2022

Štátna tajomníčka rezortu práce vystúpi na konferencii ministrov EÚ pre integráciu

Výmena skúseností z prijímania a integrácie ľudí s dočasnou ochranou a konkrétne príklady osvedčených postupov s osobitným zameraním na opatrenia pre ženy, integráciu na trhu práce, ako aj vzdelávanie. To sú hlavné témy dnešnej konferencii ministrov Európskej únie pre integráciu vo Viedni. Podujatie má zároveň poskytnúť fórum na riešenie budúcich výziev v integračnej politike. Skúsenosti a odporúčania Slovenska predstaví štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Viac

 
22.07.2022

Vďaku rodičom môžeme prejaviť aj v podobe rodičovského bonusu

Medzinárodný deň rodičov pripadá vždy na 4. júlovú nedeľu a pripomíname si ho už od roku 1994. Rodičia sú náš celoživotný vzor a zaslúžia si našu úctu, vďaku a rešpekt za ich starostlivosť, obetavosť a rady. Práve rodičia vychovávajúci deti majú preukázateľne nižšie dôchodky, ako tí bezdetní. Výšku dôchodku nepriaznivo ovplyvňuje materská dovolenka, ale aj čas, ktorý rodič radšej venuje svojim potomkom, ako kariére. Zásadnú zmenu v tomto systéme prináša práve rodičovský bonus.

Viac

21.07.2022

Rezort práce podporí výstavbu ďalších 117 inkluzívnych detských ihrísk RODINKA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci tretieho kola žiadostí schválilo dotácie vyše 5 miliónov eur na výstavu ďalších 117 inkluzívnych detských ihrísk RODINKA. Z predchádzajúcich dvoch kôl už postupne vyrastá 106 nových bezbariérových hracích areálov pre deti a rodiny vo všetkých krajoch. Najmenej polovica z nich bude hotová už do konca tohto roka. Na tento účel už rezort práce poskytol z dotačnej schémy na podporu plnenia funkcií rodiny vyše 4,5 mil. eur.

Viac

20.07.2022

Špecialisti zo zahraničných firiem môžu žiadať o národné víza

Vláda SR dnes, 20.júla, schválila úpravu podmienok udeľovania národných víz štátnym príslušníkom tretích krajín. Zahraniční zamestnanci, ktorým sa výkon práce u rovnakého zamestnávateľa presunie na Slovensko, budú môcť získať národné vízum. Zároveň vláda schválila aj zmenu podmienok pri zamestnávaní vodičov autobusovej a kamiónovej dopravy. Ministerstvo práce tak v spolupráci s ďalšími rezortmi flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce.

Viac

 
20.07.2022

Nezamestnanosť na Slovensku klesá piaty mesiac po sebe

Miera evidovanej nezamestnanosti kontinuálne klesá od februára tohto roka. Neustále sa znižuje aj počet dlhodobo nezamestnaných. V júni ich úrady práce sociálnych vecí a rodiny evidovali najmenej od januára 2021.

Viac

18.07.2022

Otvárame ďalších 12 bezplatných dlhových poradní

Bezplatné dlhové poradne pomáhajú občanom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii, od konca minulého roka. Doposiaľ poradenské služby využilo už takmer 1500 klientov. Dnes otvárame ďalších 12 bezplatných dlhových poradní, čím sa poradenská služba stane dostupnejšou pre širokú skupinu potenciálnych klientov po celom Slovensku. Poradňu v Prievidzi prišiel osobne otvoriť minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak.

Viac

15.07.2022

Spúšťame web pre podporu sociálnych inovácií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadenia Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie spúšťa webovú stránku www.socialneinovacie.gov.sk. Cieľom je poskytnúť záujemcom informácie o aktuálnych výzvach a súťažiach na podporu sociálnych inovácií, plánovaných podujatiach či inšpiratívnych príkladoch zo Slovenska aj zo zahraničia. Návštevníci stránky majú možnosť stiahnuť si tiež viaceré informatívne dokumenty vypracované v rámci projektu. Financovanie projektu pokrývajú prostriedky EÚ v rámci programu „Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI)“.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk