Hlavné menu

Aktuality

17.03.2015

Sociálna práca je nevyhnutná

Podpora dôstojnosti a hodnoty ľudí, to je heslo tohtoročného Svetového dňa sociálnej práce. Ten oslavujú sociálni pracovníci už od roku 2007. Sociálna práca zohráva pri rozvoji spoločnosti dôležitú úlohu.

Viac

09.03.2015

Deň žien na ministerstve

Aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien. Symbolickou kvetinou – karafiátom zablahoželali ženám vedúci zamestnanci rezortu na čele s vedúcim služobného úradu Jozefom Vančom.

Galéria

Viac

06.03.2015

Novela Zákona o rodine právnu úpravu rozvodov nemení

Spoločné vyhlásenie Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - reakcia na články o údajnom komplikovaní rozvodov.

Viac

 
26.02.2015

Minister udelil rezortné vyznamenania

Zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy odovzdal minister práce Ján Richter 34 osobnostiam. Rezortné vyznamenania prevzali za svoju výnimočnú, ľudsky prínosnú sociálnu prácu a aktivity, ktorými napomáhajú rozvoju sociálnej politiky na Slovensku.

Galéria

Viac

26.02.2015

Pracovné právo v krajinách Vyšehradskej skupiny

Zástupcovia krajín Vyšehradskej skupiny si vymenili skúsenosti v oblasti zamestnávania a podpory zamestnanosti. Urobili tak na medzinárodnej konferencii v rámci slovenského predsedníctva V4.

Galéria

Viac

20.02.2015

Nezamestnanosť v januári mierne vzrástla

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v januári tohto roku 12,39 % a oproti decembru 2014 vzrástla o 0,10 %. Zopakoval sa tak dlhoročný trend, keď nezamestnanosť v januári tradične stúpa. Medziročne však poklesla o 1,22%.

Viac

 
19.02.2015

VÝZVA - národný projekt Rodina a práca

Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov, resp. zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Zamestnávatelia alebo spolupracujúce organizácie môžu zároveň žiadať aj o príspevok na služby starostlivosti o deti.

Viac

16.02.2015

Vekový manažment je pre Slovensko nevyhnutný

Odovzdávať skúsenosti mladým kolegom – pod týmto mottom sa niesla konferencia Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia, nad ktorou prevzal záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Rady vlády pre práva seniorov Ján Richter.

Galéria

Viac

01.02.2015

Dočasná výnimka pre nemeckú minimálnu mzdu

Nemecká ministerka práce Andrea Nahlesová oznámila, že dočasne pozastavuje uplatňovanie zákona o minimálnej mzde na tranzitujúcich pracovníkov. Nemecká vláda je však naďalej presvedčená, že tento zákon je v plnom rozsahu plne v súlade s európskym právom.

Viac

 
28.01.2015

Druhý pilier by sa mal otvoriť na tri mesiace

Vláda schválila otvorenie druhého piliera v termíne od 15. marca do 15. júna tohto roku. Umožní tak ľuďom nielen vystúpiť, ale aj vstúpiť do systému starobného dôchodkového sporenia.

Viac

28.01.2015

Agentúrne zamestnávanie čakajú zmeny

Parlament prelomil veto prezidenta a schválil novelu Zákonníka práce, ktorá reguluje agentúrne zamestnávanie na Slovensku. Nielen vláda, ale aj odborná verejnosť je presvedčená, že zmeny sú potrebné.

Viac

23.01.2015

Národná sústava povolaní už aj na Slovensku

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je problémom, na ktorý dlhodobo poukazujú zamestnávatelia. Vzdelávanie a odborná príprava v súlade s potrebami trhu práce musia zodpovedať charakteru udržateľných pracovných miest a tak zlepšovať zamestnateľnosť ľudí.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk