Hlavné menu

Aktuality

24.09.2013

Vyššia domáca spotreba môže priniesť nové pracovné miesta

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si uvedomuje dôležitosť podpory domácej ekonomiky. Aj preto prevzalo záštitu nad vzdelávacím projektom „Kvalita z našich regiónov“.

Viac

24.09.2013

Sociálny čin roka pokračuje desiatym ročníkom

Udeľovanie ocenení pod názvom Sociálny čin roka sa z roka na rok stretáva s čoraz priaznivejším ohlasom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa po prvýkrát rozhodlo udeľovať toto ocenenie v roku 2003 a v tejto tradícii pokračuje nepretržite, s výnimkou roku 2011.

Viac

19.09.2013

Nezamestnanosť naďalej klesá, pomáhajú aj národné projekty

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v auguste tohto roku 13,70 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,29 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť od začiatku roka postupne klesá.

Viac

 
16.09.2013

Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných bude jednoduchšie

Nové opatrenie vlády dočasne oslobodí dlhodobo nezamestnaných od platenia odvodov a ich zamestnávateľom odvody výrazne zníži. Ťažšie umiestniteľní ľudia by si tak od novembra mohli ľahšie nájsť zamestnanie. Úrady práce evidujú približne 212 000 dlhodobo nezamestnaných ľudí.

Viac

28.08.2013

Ministrov prísľub na poslednej rozlúčke s K. Vajnorským

Poslednej rozlúčky s Čestným predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska, členom zboru poradcov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ambasádorom Európskeho roka medzigeneračnej solidarity RNDr. Kamilom Vajnorským sa zúčastnil osobne aj minister práce Ján Richter.

Viac

22.08.2013

Jozef Burian: "Dvojaký meter Jozefa Mihála"

Je v poriadku, ak sú opoziční poslanci, ktorým to „ľahko píše“ takí pracovití, že aj v lete hľadajú svoje malé politické príležitosti v pripravovaných zmenách legislatívy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac

 
20.08.2013

Nezamestnanosť v júli klesla

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 2013 13,99 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom poklesla o 0,26 percentuálneho bodu. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov poklesla medzimesačne o 0,27 percentuálneho bodu.

Viac

19.08.2013

Aktuálne k otázkam sociálnoprávnej ochrany detí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyjadruje svoje znepokojenie nad šírením poplašných informácií o procese tvorby právnych predpisov z oblasti sociálnej a súdnej ochrany detí. V ostatnom čase sa v niektorých médiách a na webových portáloch objavili informácie, ktoré ich autori spracovali bez znalosti samotného návrhu a majú za následok znepokojenie časti verejnosti.

Viac

30.07.2013

Za mejkap alebo pusu spolužiakovi neprídete o prídavky

Medializovaná informácia, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa chystá odoberať rodinné prídavky za "pusu v škole" je hrubým prekrútením reality a úmyslu novely zákona o rodinných prídavkov.

Viac

 
11.07.2013

Ministra Richtera potešila milá návšteva

Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera potešila dnešná neformálna návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Kováčovej, kde sa lieči po autonehode.

Viac

02.07.2013

B. Ondruš otvoril medzinárodné športové hry

V športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Lafranconi v Bratislave sa uskutočnil 23. ročník športových hier detí z detských domovov, na ktorých sa zúčastnili deti z Českej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky.

Galéria

Viac

27.06.2013

Deti z detských domovov súťažili o putovný pohár

Celoslovenské športové majstrovstvá pre deti z detských domovov vyvrcholili v piatok 21. júna 2013 v Bratislave, v športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Lafranconi.

Galéria

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk