Hlavné menu

Aktuality

28.08.2014

Navrhujeme zvýšenie minimálnej mzdy

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predloží na rokovanie vlády návrh na zvýšenie minimálnej mzdy pre budúci rok na úroveň 380 Eur.

Viac

27.08.2014

Výzva - Sociálny čin roka 2014

Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

21.08.2014

Minister spomínal na rok 1968

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter si na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy zaspomínal na výstave. Udalosti z 21. augusta 1968 zdokumentoval svetoznámy fotograf Ladislav Bielik.

Viac

 
20.08.2014

Nezamestnanosť naďalej klesá

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 2014 12,67 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2014, poklesla o 0,12 p.b. Medziročne poklesla o 1,32 p. b., keď v júli 2013 bola na úrovni 13,99 %.

Viac

14.07.2014

Pri najnižších dôchodkoch bude vianočný príspevok sto eur

Ministerstvo práce upravilo vyplácanie vianočného príspevku tak, aby bol solidárnejší k nízkopríjmovým dôchodcom.

Viac

14.07.2014

Zvyšujeme motiváciu pracovať pre dlhodobo nezamestnaných

Rezort práce v rámci novely zákona o hmotnej núdzi zvyšuje motiváciu pracovať pre nezamestnaných evidovaných na úradoch práce viac ako 12 mesiacov.

Viac

 
07.07.2014

Študentom pri prácach na dohodu zostane viacej peňazí

Študentom od januára 2015 pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov zostane v čistom vyšší zárobok.

Viac

30.06.2014

Seminár o deinštitucionalizácii sociálnych služieb

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) realizuje projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI).

Viac

25.06.2014

Na ministerstve sa objímalo

Počas celoslovenského Hug Day rozdávali dobrovoľníci objatia aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Naši zamestnanci dostali hneď niekoľko týchto prejavov súdržnosti.

Viac

 
17.06.2014

Deti z detských domovov vybojovali prvenstvo

Slovenská reprezentácia skončila na 24. ročníku Medzinárodných športových hier detí z detských domovov na prvom mieste a odniesla si zaslúžený víťazný pohár.

Viac

09.06.2014

Ministri rokovali o ochrane detí pred násilím

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter rokoval so svojimi kolegami a vedúcimi zástupcami dotknutých inštitúcií o plnení Národnej stratégie ochrany detí pred násilím.

Galéria

Viac

09.06.2014

Štátny tajomník rokoval v Ženeve

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš vystúpil s prejavom na High Level segmente 103. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa koná v dňoch 28. mája až 12. júna 2014 v Ženeve za účasti vyše 1200 delegátov z celého sveta.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk