Hlavné menu

Aktuality

20.01.2015

Nezamestnanosť v decembri mierne stúpla

Evidovaná nezamestnanosť na konci minulého roka vzrástla v porovnaní s novembrom 2014 o 0,04 percentuálneho bodu na 12,29 %. Medziročne poklesla o 1,21 percentuálneho bodu. Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera nárast počtu nezamestnaných na konci roka neprekvapuje. „Pre mňa je dôležité, že mesiac december nebol taký, ktorý by nám v značnej miere zhoršil celkové čísla nezamestnanosti,“ zdôraznil Ján Richter. Zároveň očakáva, že január bude skôr stagnujúci a reálne by sa mohol pracovný trh prebudiť už vo februári.

Viac

16.01.2015

Národný projekt pomôže pri zamestnávaní matiek

Premiér Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom predstavili prvé opatrenie z druhého balíčka sociálnych opatrení – Národný pilotný projekt Rodina a práca.

Viac

29.12.2014

Minimálna mzda v Nemecku aj pre Slovákov

Spolková republika Nemecko sa od 1. januára 2015 pridáva k členským štátom Európskej únie, ktoré majú zákonom stanovenú minimálnu mzdu (celkovo 21 z 28 ČŠ EÚ). Výška minimálnej mzdy je 8,50 €/hod. Minimálna mzda platí pre celé územie Nemecka a pre všetky sektory.

Viac

 
19.12.2014

Nezamestnanosť v novembri opäť klesla

Pokles nezamestnanosti sa nezastavil ani v novembri. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 12,25 %, čo je v porovnaní s októbrom pokles o 0,10 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,25 percentuálneho bodu.

Viac

18.12.2014

Ministerstvo navrhuje minimálny dôchodok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prichádza s návrhom na zavedenie minimálneho dôchodku. Po postupných legislatívnych úpravách všetkých pilierov dôchodkového systému a systému vyplácania dôchodkov tak završuje zmeny v dôchodkovom systéme.

Viac

17.12.2014

EK schválila potravinovú pomoc

Európska komisia schválila 11. 12. 2014 Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020.

Viac

 
17.12.2014

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie rezortných vyznamenaní za rok 2014

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok už tradične považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní.

Viac

16.12.2014

Ministerstvo má nový operačný program

V novom programovom období pôjde z Operačného programu Ľudské zdroje najviac peňazí na podporu zamestnanosti.

Viac

08.12.2014

Mikulášske návštevy detských domovov

Pri príležitosti sv. Mikuláša aj tento rok čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavítali medzi deti, ktoré nepoznajú teplo ozajstného domova.

Galéria

Viac

 
04.12.2014

Pribudnú verejní ochrancovia práv

Deti a osoby so zdravotným postihnutím budú ochraňovať nezávislí komisári. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo ich fungovanie a zákon posúva na verejné pripomienkovanie.

Viac

03.12.2014

Podpora osôb so zdravotným postihnutím

Podpora práv osôb so zdravotným postihnutím a ich integrácia do spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou politiky vlády SR. Aj preto bolo jednou z kľúčových úloh rezortu práce pripraviť Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Viac

25.11.2014

Rodová rovnosť v krajinách V4

V rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny, V4, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR expertné podujatie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Rodová rovnosť v krajinách V4: Spoločné výzvy, spoločné riešenia?“

Galéria

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk