Hlavné menu

Aktuality

07.08.2015

Výzva - Sociálny čin roka 2015

Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

22.07.2015

Motivačné opatrenia pomáhajú

Aj vďaka zavedeniu takzvaného súbehu pomoci v hmotnej núdzi a mzdy a posilneniu osobitného príspevku si našlo prácu viac ako 10-tisíc dlhodobo nezamestnaných. Klesá aj počet ľudí odkázaných na pomoc štátu.

Viac

20.07.2015

Do evidencie pribudli tisícky absolventov

V júni sa na úradoch práce zaevidovalo 10 470 absolventov, ktorí tento rok skončili vysokú školu. Miera evidovanej nezamestnanosti sa oproti máju zvýšila o 0,07 percentuálneho bodu a je na úrovni 11,55%.

Viac

 
16.07.2015

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny využíva finančné prostriedky EÚ aj na zavedenie systému vzdelávania ľudí, ktorí pomáhajú chudobným, sociálne vylúčeným, starším, osobám so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi či inak ohrozeným skupinám.

Viac

08.07.2015

Reakcia MPSVR SR - financovanie sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam niektorých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, že vláda a ministerstvo nie sú ochotné riešiť kritickú situáciu vo financovaní sociálnych služieb.

Viac

30.06.2015

Druhý pilier opustilo takmer 160 000 ľudí

Počas štvrtého otvorenia vystúpilo z druhého dôchodkového piliera 158 310 sporiteľov. Opustili ho najmä ľudia starší ako 45 rokov. Naopak, vstúpilo doň 19 288 poistencov.

Viac

 
25.06.2015

Minister na sneme Jednoty dôchodcov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa spolu s premiérom Robertom Ficom a ministrom zdravotníctva Viliamom Čislákom zúčastnil na X. celoslovenskom sneme Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Galéria

Viac

22.06.2015

Pokles nezamestnanosti pokračuje

V máji evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny opäť menej uchádzačov o zamestnanie. Miera evidovanej nezamestnanosti sa oproti aprílu 2015 znížila o 0,20 percentuálneho bodu a dostala sa na úroveň 11,48 %.

Viac

22.06.2015

Deti z detských domovov opäť športovali

"Domováci" sa stretli na celoslovenskom finále športových hier. Podujatie sa teší veľkej obľube, veď tento rok oslávilo štvrťstoročnicu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už desiaty rok preberá nad podujatím záštitu.

Galéria

Viac

 
11.06.2015

Minister odovzdal cenu fondu Pipi dlhá pančucha

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnil na najmilšom koncerte roka Úsmev ako dar. Ten si pripomína už štvrťstoročie svoje existencie, pričom za ten čas ho navštívilo viac ako 12 500 detí z detských domovov z celého Slovenska.

Galéria

Viac

08.06.2015

Spoločne chránime deti pred násilím

Viac ako 130 expertov z celého Slovenska sa stretlo na odbornej konferencii, kde hovorili o tom, ako spoločne zlepšovať systém ochrany detí, ktoré sú vystavené vo svojom okolí prejavom rôznych foriem násilia.

Galéria

Viac

01.06.2015

Oslavovali sme Medzinárodný deň detí

Čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oslávili Medzinárodný deň detí v detských domovoch naprieč Slovenskom. Viac ako stovku detí potešili aj užitočnými darčekmi.

Galéria

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk