Hlavné menu

Aktuality

07.09.2015

Prvé rokovanie slovenskej a českej tripartity

Nastavením minimálnej mzdy, opatreniami v boji proti daňovým únikom, problematikou agentúrneho zamestnávania, ale aj fungovaním registračných pokladníc sa okrem iného zaoberali zástupcovia českej a slovenskej tripartity na dnešnom prvom spoločnom rokovaní v metropole Slovenska.

Galéria

Viac

04.09.2015

Minister si prezrel nové zariadenie pre seniorov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter si prezrel nové priestory zariadenia pre seniorov v Šamoríne. Tie súčasné sú v nevyhovujúcom stave a sťahovanie je nevyhnutnosťou.

Galéria

Viac

03.09.2015

Minister prišiel podporiť 11 000 detí

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnil, spolu s ďalšími čelnými predstaviteľmi Slovenska, na slávnostnom charitatívnom nadnárodnom koncerte Integrácia 2015.

Galéria

Viac

 
27.08.2015

Minister zavítal medzi deti v tábore

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter navštívil v letnom tábore DeD Landia deti z detských domovov. Pod jeho záštitou ho zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov.

Galéria

Viac

26.08.2015

Jednoduchšie vycestovanie do Austrálie

Vláda SR schválila „Program pracovnej dovolenky pre účastníkov z Austrálie na území SR“, ktorý umožní mladým ľuďom z Austrálie spoznávať Slovensko a zároveň u nás dočasne pracovať a študovať. Mladí slovenskí občania budú môcť rovnako vycestovať do Austrálie za účelom pracovnej dovolenky.

Viac

19.08.2015

Nezamestnanosť najnižšia od začiatku roka

Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla. V júli dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku roka – 11,46 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď bola 11,55 %, poklesla o 0,09 percentuálneho bodu.

Viac

 
10.08.2015

Minister si uctil obete banského nešťastia

Položením kytice k pamätníku vyvrcholilo v Handlovej stretnutie Deň bielych ruží, ktorým vzdali úctu obetiam banského nešťastia z 10. augusta 2009.

Galéria

Viac

07.08.2015

Výzva - Sociálny čin roka 2015

Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

22.07.2015

Motivačné opatrenia pomáhajú

Aj vďaka zavedeniu takzvaného súbehu pomoci v hmotnej núdzi a mzdy a posilneniu osobitného príspevku si našlo prácu viac ako 10-tisíc dlhodobo nezamestnaných. Klesá aj počet ľudí odkázaných na pomoc štátu.

Viac

 
20.07.2015

Do evidencie pribudli tisícky absolventov

V júni sa na úradoch práce zaevidovalo 10 470 absolventov, ktorí tento rok skončili vysokú školu. Miera evidovanej nezamestnanosti sa oproti máju zvýšila o 0,07 percentuálneho bodu a je na úrovni 11,55%.

Viac

16.07.2015

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny využíva finančné prostriedky EÚ aj na zavedenie systému vzdelávania ľudí, ktorí pomáhajú chudobným, sociálne vylúčeným, starším, osobám so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi či inak ohrozeným skupinám.

Viac

08.07.2015

Reakcia MPSVR SR - financovanie sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam niektorých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, že vláda a ministerstvo nie sú ochotné riešiť kritickú situáciu vo financovaní sociálnych služieb.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk