Hlavné menu

Aktuality

20.05.2013

Stretnutie ministrov práce a sociálnych vecí krajín Vyšehradskej skupiny

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter sa v dňoch 16.-17. mája zúčastnil na stretnutí rezortných kolegov Vyšehradskej skupiny / V4/ v poľskom Krakove.

Galéria

Viac

14.05.2013

Reakcia na dezinformácie - adresnosť a solidarita sociálnej a rodinnej politiky

Ministerstvo prace, sociálnych veci a rodiny považuje za nevyhnutné uviesť na pravú mieru medializované informácie, ktoré spontánne rozpútala diskusia o plánovaných zmenách v adresnosti sociálnej rodinnej politiky.

Viac

03.05.2013

Na MPSVR SR sme si pripomenuli Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa dnes za prítomnosti predsedu vlády SR Roberta Fica uskutočnilo pietne spomienkové zhromaždenie.

Galéria

Viac

 
02.05.2013

Na ministerstve zasadala medzirezortná expertná komisia „MEKOMIC“

Dňa 30. apríla 2013 zrealizovalo oddelenie migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR 8. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov - „MEKOMIC“.

Viac

22.04.2013

Nezamestnanosť naďalej postupne klesá

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci tohto roku 14,68 %, v porovnaní s februárom poklesla o 0,03 percentuálneho bodu. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie pribudlo 19 288 nezamestnaných, naopak, vyradených ich bolo 26 139. Ku koncu mesiaca evidovali úrady práce celkovo 431 382 ľudí bez práce.

Viac

19.04.2013

Na ministerstve sa už po šiestykrát uskutočnilo darovanie krvi

Darovanie krvi cez mobilnú transfúznu jednotku sa na Ministerstve práce, sociálny vecí a rodiny SR stáva tradíciou. Vo štvrtok, 18.4., bolo v poradí už šieste od roku 2011.

Galéria

Viac

 
05.04.2013

Rezort práce nakupuje iba nevyhnutné kancelárske potreby

Reakcia ministerstva práce na zavádzajúce medializované informácie o predražených nákupoch kancelárskych potrieb.

Viac

04.04.2013

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien sa znížil o sedem percent

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien sa za posledné desaťročie znížil o sedem percent. Napriek tomu ženy musia na Slovensku pracovať o tri mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži zarobia za kalendárny rok.

Viac

03.04.2013

Aj v minulom roku pracovali stovky ľudí „načierno“

V minulom roku pracovalo „načierno“ 702 osôb. Odhalili ich kontroly zamerané na nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu.

Viac

 
02.04.2013

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha obciam postihnutým povodňami

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny operatívne reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu zapríčinenú nepriaznivým počasím. V rámci svojich možností a kompetencií ponúka pomoc pri odstraňovaní následkov povodní.

Viac

20.03.2013

Na ministerstvo práce zavítala jar v podobe veľkonočných trhov

Na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aj tento rok zavítali chránené dielne a domovy sociálnych služieb z celého Slovenska.

Galéria

Viac

19.03.2013

Rezort práce podporí zamestnávanie 5000 dlhodobo nezamestnaných

"Nový projekt by mal pomôcť do konca tohto roka na trhu práce umiestniť 4 tisíc až 5 tisíc znevýhodnených nezamestnaných," potvrdil minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Viac

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk