Hlavné menu

Aktuality

24.02.2021

Ministerstvo zverejnilo upravené výkazy k Prvej pomoci za január

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) dnes zverejnilo upravené výkazy za mesiac január. Nezrovnalosti, ktoré vznikli v súvislosti s priemerným hodinovým zárobkom v rámci opatrenia 1 a 3A, sme odstránili. Žiadatelia, ktorí už využili výkazy za január zverejnené do 23.2.2021 (vrátane), môžu požiadať od 24.2.2021 o opravu vyplnením a zaslaním príslušného výkazu.

Viac

23.02.2021

Zariadenia sociálnych služieb preferujú skupinovú formu očkovania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) zaevidovalo a odstúpilo rezortu zdravotníctva k dnešnému dňu (23. 02. 2021) takmer 630 žiadostí o skupinové očkovanie od zariadení sociálnych služieb. Z približne 31 000 ľudí na zozname (zamestnanci aj klienti) bolo doposiaľ zaočkovaných viac ako 11 400. Situácia v zariadeniach sa postupne zlepšuje, počet covidových zariadení klesá.

Viac

23.02.2021

Tripartita odsúhlasila návrh kľúčového zákona na trvalú ochranu zamestnancov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh nového zákona o podpore v čase skrátenej práce. Slovenským kurzarbeitom chce minister Krajniak zabezpečiť trvalú a predvídateľnú pomoc zamestnávateľom a zamestnancom na udržanie desiatok tisíc pracovných miest. Zároveň tým zvýši konkurencieschopnosť Slovenska, pretože predstavuje stabilnú podporu aj pre zachovanie pracovných miest zahraničných investorov.

Viac

 
22.02.2021

V januári si našlo prácu viac nezamestnaných ako v decembri minulého roka

Napriek sprísňovaniu protipandemických opatrení a prebiehajúcej druhej vlne pandémie si v januári našlo prácu 12 028 nezamestnaných, čo je v porovnaní s decembrom 2020 o 3 827 osôb viac. Trh práce ostáva naďalej stabilný, miera evidovanej nezamestnanosti sa zvýšila len mierne o 0,24 p. b. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny stále evidujú viac ako 60 000 voľných pracovných miest.

Viac

22.02.2021

Deťom z centier pre deti a rodiny poslúžia notebooky z rezortu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) venujú deťom zo štátnych centier pre deti a rodiny na Slovensku viac ako 500 ks notebookov. Spohodlnia im dištančné vzdelávanie aj online komunikáciu s blízkymi, využiť ich môžu aj na zábavu a hry.

Viac

19.02.2021

Ministri V4 sa dnes zhodli na potrebe pomoci rodinám

30. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny potvrdzuje svoju opodstatnenosť, a ako sa už niekoľkokrát ukázalo, súdržnosť členských krajín priniesla pozitívne výsledky aj na úrovni EÚ. Na počiatku tridsaťročnej cesty stáli krajiny V4 pred otázkou: ako rýchlo a efektívne preorientovať svoje hospodárstva z centrálne plánovaného mechanizmu na trhové ekonomiky, integrovať sa do európskych a euroatlantických štruktúr. Spolupráca Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska pokračuje aj po naplnení pôvodných spoločných cieľov otváraním dôležitých spoločných tém, prinášaním efektívnych riešení.

Viac

 
17.02.2021

Vďaka rezortu práce je Slovensko v TOP päťke krajín v čerpaní financií z Európskeho sociálneho fondu

Slovenská republika má (k 31.12.2020) vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR piate najlepšie čerpanie alokovaných finančných zdrojov z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Vyplýva to z aktualizovanej informácie o stave čerpania pomoci poskytnutej Európskou komisiou v nadväznosti na decembrové zasadnutie technickej pracovnej skupiny pod výborom pre Európsky sociálny fond.

Viac

17.02.2021

Priemerná výška pomoci na jedného pracujúceho naďalej stúpa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) prostredníctvom opatrení „Prvej pomoci“ poskytlo zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO k 15. februáru 2021 finančnú podporu vo výške 963 miliónov eur. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu vláda schválila ďalšie navýšenie a rozšírenie „Prvej pomoci +“ prostredníctvom rámca „Prvá pomoc ++“. S cieľom udržať čo najviac pracovných miest rozširuje okruh oprávnených žiadateľov o finančnú pomoc. Táto zmena sa týka žiadostí o príspevok za mesiac január 2021. Navýšenie pomoci pocítia žiadatelia, ktorí podajú výkazy za mesiac február. Predĺžená je aj možnosť žiadať o pomoc za november a december, a to až do konca februára. Súčasne môžu subjekty požiadať o odklad splatnosti odvodov aj za mesiace december 2020 a január 2021, ich splatnosť sa posunula až na 30. jún 2021.

Viac

16.02.2021

Sociálni partneri sa stretnú na rokovaní tripartity v pondelok 22. februára 2021

V pondelok 15. februára 2021 sa uskutočnilo rokovanie predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR formou per rollam, teda elektronicky, a to na základe požiadavky zo strany Konfederácie odborových zväzov. Predsedníctvo jednohlasne schválilo návrh programu plenárneho zasadnutia tripartity, ktoré sa vďaka tomu uskutoční budúci pondelok 22. februára 2021.
Sociálni partneri tak môžu opäť hľadať riešenia pre hospodársky a sociálny rozvoj, rozvoj zamestnanosti a zabezpečenia sociálneho mieru.

Viac

 
09.02.2021

Stanovisko MPSVR SR k realokáciám finančných prostriedkov na program Prvá pomoc

Vláda Slovenskej republiky dňa 14. 4. 2020 odsúhlasila, že finančné dopady programu „Prvá pomoc“ budú 1,3825 mld. eur. Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová predložila na zasadnutie vlády 28. 4. 2020 návrh na realokáciu finančných prostriedkov z fondov EÚ, na základe ktorého bolo na projekt „Prvá pomoc“ presunutých 217 mil. eur z Kohézneho fondu a 110 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Ďalšie prostriedky boli na program „Prvá pomoc“ presunuté aj v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Viac

05.02.2021

Minister práce Milan Krajniak posiela do zariadení sociálnych služieb kyslíkové prístroje

Klientom v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí bojujú s ochorením COVID-19, pomôžu zlepšiť zdravotný stav kyslíkové prístroje. Sú ľahko ovládateľné a vďaka regulátoru ich možno nastavovať podľa individuálnych potrieb klientov.

Viac

03.02.2021

Rezort práce uľahčí poskytovateľom sociálnych služieb administratívu, ušetrí čas i peniaze

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pripravuje nový Informačný systém sociálnych služieb. Ten plne zdigitalizuje vykazovanie, odstráni v ňom duplicity. Uvedenie systému do prevádzky je naplánované na január 2022.

Viac

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk