Hlavné menu

Aktuality

20.12.2019

Nezamestnanosť klesala aj v novembri

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v novembri znížila o 0,02 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 4,92 %. O niečo viac, o 0,03 percentuálneho bodu, poklesla aj celková miera, a to na 6,01 %. Aj napriek miernemu ochladeniu ekonomiky počet ľudí bez práce stále ubúda.

Viac

18.12.2019

Výzva k nomináciám na rezortné vyznamenania za rok 2019

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní.

Viac

13.12.2019

Rezort pomohol ľuďom z Prešova

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá nastala po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove presne pred týždňom, dal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter pokyn na zriadenie operatívneho Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia. Centrum dnes ukončilo svoju krízovú činnosť.

Viac

 
13.12.2019

Legislatívne zmeny platné v budúcom roku

Rok 2019 priniesol veľké množstvo opatrení a legislatívnych zmien iniciovaných vládou, či poslancami NR SR. Opäť pomôžu mladým rodinám s deťmi, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom, seniorom, či nízkopríjmovým zamestnancom, ale aj ďalším skupinám zamestnancov, dohodárov a živnostníkov.

Viac

06.12.2019

Deti sa potešili mikulášskej nádielke z ministerstva

Aj tento rok pri príležitosti sv. Mikuláša navštívili štátni tajomníci a generálny tajomník služobného úradu MPSVR SR Centrá pre deti a rodiny. Deti obdarovali mikulášskymi darčekmi a v neformálnych rozhovoroch diskutovali s riaditeľmi a zamestnancami týchto zariadení o zmenách v systéme. Spolu navštívili sedem centier.

Galéria

Viac

06.12.2019

Minister zriaďuje v Prešove Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia

V súvislosti s mimoriadnou situáciou po výbuchu plynu v bytovke v Prešove rozhodol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ihneď zriadiť v blízkosti nehody Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia.

Viac

 
03.12.2019

Minister prezentoval priestory Európskeho orgánu práce

Európsky orgán práce už má k dispozícii priestory pre svoju činnosť v Bratislave. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ich prezentoval generálnemu riaditeľovi Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Joostovi Korteovi. Pozreli si ich aj členovia správnej rady ELA.

Galéria

Viac

03.12.2019

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Nie len verejná diskusia, ale najmä konkrétne kroky realizované v oblasti ochrany práv a skvalitňovania života ľudí so zdravotným postihnutím sú dôkazom toho, že našej spoločnosti sa v ostatných rokoch darí lepšie pochopiť ich problémy a pretrvávajúce každodenné prekážky. MPSVR SR je inštitúciou, ktorá tie zložité osudy a situácie vďaka neustálej komunikácii s ľuďmi s rôznym typom postihnutia dôverne pozná a snaží sa preto prostredníctvom opatrení ich integráciu do všetkých oblastí života neustále zlepšovať a uľahčovať.

Viac

28.11.2019

Minister sa poďakoval seniorom na celoslovenskom stretnutí

Ocenenie prínosu staršej generácie, nenahraditeľných znalostí a skúseností, poukázanie na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. Aj tieto témy a myšlienky rezonovali na tohtoročnom, v poradí už siedmom, celoslovenskom stretnutí seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Viac

 
25.11.2019

Minister rokoval so zástupcami samosprávnych krajov

Zástupcovia samosprávnych krajov prišli dnes na pozvanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny na pravidelné koncoročné stretnutie. S ministrom Jánom Richterom a štátnym tajomníkom Branislav Ondrušom rokovali najmä o financovaní sociálnych služieb. Kraje vo svojich rozpočtoch na budúci rok opäť rátajú so zvýšenými príspevkami pre sociálne služby.

Viac

25.11.2019

Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň sa začínajú celosvetové aktivity, a to v rámci kampane „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách“, ktorá potrvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv.

Viac

20.11.2019

Nezamestnanosť klesla opäť pod 5 %

Po septembrovom príleve absolventov do evidencie ľudí bez práce sa miera evidovanej nezamestnanosti v októbri tohto roku dostala opäť pod 5 % a dosiahla 4,94 %. Prácu si tak počas minulého mesiaca aktívne hľadalo 136 192 osôb a počet voľných pracovných miest sa už vyšplhal na 99 648.

Viac

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk