Hlavné menu

Aktuality

26.11.2020

Ministerstvo vyhlasuje otvorenú výzvu - priame rokovacie konanie

Účelom zákazky: „Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID - 19“ je zabezpečenie plošného testovania zariadeniach sociálnych služieb.

Viac

26.11.2020

Rezort práce hovorí STOP násiliu na ženách

Násilie na ženách je stále jeden z najzávažnejších problémov, ktorý je dôsledkom pretrvávajúcich nerovností, rodových stereotypov a predsudkov voči ženám a dievčatám v našej spoločnosti a bráni dosiahnutiu rovnosti žien a mužov. Práve pandémia koronavírusu, s ktorou od jari bojuje aj Slovensko, odokryla nedostatky v doterajšom systéme ochrany žien zažívajúcich násilie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) to chce napraviť viacerými pripravovanými opatreniami.

Viac

20.11.2020

Nezamestnanosť v októbri opäť klesá a odzrkadľuje účinnosť pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov

Počet ľudí bez práce aj napriek druhej vlny pandémie klesá tretí mesiac po sebe. Zamestnanie si v októbri našlo 16 610 evidovaných nezamestnaných, čo je o takmer 1 500 ľudí viac ako v rovnakom období roka 2019.

Viac

 
20.11.2020

Jedinečný vzdelávací program „Práca s neplnoletým páchateľom násilia“

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačným útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vytvorilo jedinečný vzdelávací program „Práca s neplnoletým páchateľom násilia“. Je určený zamestnancom organizácií prichádzajúcich do kontaktu nielen s obeťami, ale i s páchateľmi násilia.

Viac

19.11.2020

Nebuďme každý siedmy dospelý, pomôžme okamžite

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak si dnes v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky nahlas zabubnoval, lebo „ticho deti pred násilím neochráni“! Zapojil sa tak do 7. ročníka celoslovenského podujatia, ktoré upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej intervencie.

Viac

18.11.2020

Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

Tohtoročnou témou Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. november), do ktorého sa Slovenská republika zapája už štvrtý rok, je Prevencia rizikového správania sa detí: deťmi vytvorené fotografie alebo videá so sexuálnym podtónom.

Viac

 
16.11.2020

Ministerstvo doteraz schválilo na odmeny zamestnancov v 1. línii viac ako 22,5 mil. eur

Poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrám pre deti a rodiny posiela ministerstvo na mimoriadne odmeny pre hrdinov v prvej línii 22 524 706 eur. Tento balík je určený pre 30 406 zamestnancov zariadení. Zároveň pokračujeme v spracovaní ďalších žiadostí, aby sme mohli čo najskôr odoslať ďalšie financie na odmeny.

Viac

16.11.2020

11 fakúlt vysokých škôl a ministerstvo sa prvýkrát stali partnermi pre spoluprácu v zariadeniach sociálnych služieb

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Spoločnými silami tak chcú zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac

13.11.2020

Máme šancu zastabilizovať dôchodkový systém

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak predstavil 10 zásad návrhu ústavného zákona, ktoré prinesú do dôchodkového systému istotu, stabilitu, solidaritu, udržateľnosť, spravodlivosť a informovanosť. Nová právna úprava tak má garantovať jasný rámec pravidiel v starobnom dôchodkovom systéme.

Viac

 
13.11.2020

Medzinárodný deň nevidiacich

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si pripomína odkaz učiteľa a vychovávateľa nevidiacich a zakladateľa prvého výchovno-vzdelávacieho ústavu pre nevidiacich v Paríži Valentina Haüya, ktorý sa narodil 13. novembra 1745. Rezort práce svojimi aktivitami prispieva k zlepšeniu podmienok života ľudí so zrakovým postihnutím a pomáha im zapojiť sa do spoločenského života.

Viac

11.11.2020

V zariadeniach sociálnych služieb klesla miera infekčnosti o tretinu

Opätovné celoplošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) odhalilo menej pozitívne testovaných klientov aj zamestnancov zariadení. Pozitivita sa s odstupom týždňa znížila na úroveň 1,37%, čo je tretinu menej v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami testovania. Najviac pozitívnych testov v ZSS bolo opäť v Trenčianskom kraji, najmenej v Bratislavskom. Druhé kolo testovania v ZSS sa uskutočnilo od 6. do 8. novembra 2020 paralelne s celoslovenskou akciou „Spoločná zodpovednosť“.

Viac

10.11.2020

Rezort práce podporí 700 ľudí z Hornonitrianskych baní

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška podpísali zmluvu k poskytnutiu finančných prostriedkov na pomoc pre Hornonitrianske bane Prievidza. Na podporu zamestnateľnosti dostane región horná Nitra takmer 12 miliónov eur.

Viac

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk