Hlavné menu

Aktuality

20.04.2022

Počet zamestnaných odídencov z Ukrajiny naďalej stúpa

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha odídencom z Ukrajiny v troch agendách. Prvá je pomoc deťom bez sprievodu. Na hraniciach v spolupráci s políciou kontrolujeme, či deti, ktoré prichádzajú na Slovensko majú legitímny sprievod. Druhou agendou je pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli dočasné útočisko pred vojnou na Ukrajine v oblasti zamestnávania. Odídenci, ktorým sa ešte nepodarilo zamestnať sa a sú v nepriaznivej finančnej situácií, majú nárok na poberanie dávok v hmotnej núdzi. Treťou agendou je prvotná sociálna pomoc.

Viac

20.04.2022

Novela sociálneho poistenia prináša pre ľudí modernizáciu a stabilitu

Od dnes platí novela zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša dôležité zmeny týkajúce sa ochrannej lehoty pre tehotné ženy, ktorá bola predĺžená na 6 mesiacov, zavádza elektronickú PNku, upravila úhradu a vyplácanie niektorých dávok a zosúladila československé dôchodky. Novela zákona o sociálnom poistení (z.č. 125/2022 Z.z.) bola dnes publikovaná v Zbierke zákonov SR.

Viac

12.04.2022

Rezort práce zvýšil kapacity v jasliach o 10 percent pre všetky deti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vláde návrh nariadenia na zvýšenie kapacít v jasliach o 10 %. Vláda dnes návrh schválila. Cieľom je vytvoriť viac miest pre deti pracujúcich ľudí. Rezort práce tak reaguje na hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobený ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Počas krízovej situácie sa tak zvýšia kapacity prevádzkovaných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov (jasieľ) o 10 % oproti regulácií nastavenej zákonom o sociálnych službách. Dôvodom je poskytovanie starostlivosti nie len deťom prichádzajúcim z Ukrajiny, ale všetkým deťom.

Viac

 
12.04.2022

Dotácie na stravu upravujeme, doplatok dostanú školy aj spätne

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu). Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. Dôvodom je nárast počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu v súvislosti s krízovou situáciou pre vojenský konflikt na Ukrajine. Vláda návrh nariadenia rezortu práce schválila.

Viac

12.04.2022

S Rakúskom sme si vymenili skúsenosti a odporúčania ako ďalej integrovať odídencov z Ukrajiny

V súčasnosti sa nachádzame v druhej fáze pomoci ukrajinským občanom, ktorí v dôsledku vojenského konfliktu opúšťajú svoje domovy a hľadajú ten nový, dočasný domov. Pre nás to znamená fáza integrácie, teda ako ďalej začleniť odídencov z Ukrajiny do našej spoločnosti.

Viac

11.04.2022

Vláda prijala novelu sociálneho poistenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes predložilo na rokovanie vlády novelu zákona o sociálnom poistení. Novela prináša zásadne reformy v oblasti I. piliera, ako zmenu dôchodkového veku, zavedenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a práve pre každého pracujúceho človeka, aby časťou svojich daní a odvodov mohol prispievať svojim rodičom na dôchodku. Rezort práce návrhom zabezpečí seniorom ústavou garantované sociálne práva tak, aby mohli na dôchodku žiť dôstojne.

Viac

 
11.04.2022

Vyššie stravné už od 1. mája pomôže státisícom zamestnancov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo zvýšenie stravného a cestovných náhrad ako dva základné nástroje na kompenzáciu vysokých cien. Minimálnu hodnotu stravného lístka zvyšuje na 4,50 eur. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza práve zamestnávateľ. Vďaka zvýšeniu súm stravného si zamestnanci na stravu ročne prilepšenia približne o 85 eur. Zvýšenie súm stravného i cestovných náhrad začne platiť už od 1. mája tohto roka.

Viac

08.04.2022

Nová európska stratégia pre práva dieťaťa má posilniť ich ochranu

Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková sa dnes (7.4.) zúčastnila medzinárodnej konferencie k novej Stratégii pre práva dieťaťa v talianskom Ríme. Práve v dnešnej dobe, v čase ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, pandémie Covidu-19 a vo svete, ktorý čelí klimatickým zmenám, sú práva dieťaťa viac ohrozené. Medzinárodná konferencia s názvom „Za obzorom: Nová éra práv dieťaťa“ sa preto zamerala na riešenie niektorých špecifických výziev vyplývajúcich zo súčasných krízových situácií. Cieľom bolo určiť kľúčové kroky, ktoré by posilnili systémy ochrany detí a znížili ich zraniteľnosti v krízových alebo núdzových situáciách.

Viac

07.04.2022

Pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli útočisko pred vojnou na Ukrajine, pokračuje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej podáva pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny. Odídenci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácií, a požiadali na Slovensku o dočasné útočisko, majú nárok na dávky v hmotnej núdzi. Tento príspevok slúži na preklenutie počiatočného ťažkého obdobia, kým si nájdu vhodné zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na celom Slovensku aktívne pomáhajú odídencom pri začlenení sa na trh práce.

Viac

 
07.04.2022

Postupne spúšťame Informačný systém sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupne spúšťa úplne nový Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS). Zaviazalo sa tak v zmysle novely zákona o sociálnych službách účinnej od 1. januára 2022. Informačný systém vo svojej verejnej časti, ktorú ministerstvo ako správca systému v týchto dňoch sprístupnilo, prinesie komplexné informácie o poskytovateľoch všetkých sociálnych služieb na Slovensku. Ponúkne rozšírené možnosti vyhľadávania, podrobnejšie informácie o sociálnych službách a tiež o akreditáciách, ktoré ministerstvo udeľuje v tejto oblasti. Všetko na jednom mieste.
V ďalšom kroku rezort práce sprístupní poskytovateľom sociálnych služieb, obciam a vyšším územným celkom zberový modul IS SoS. Z neho získané údaje budú slúžiť na analýzu či plánovanie rozvoja sociálnych služieb.

Viac

05.04.2022

Dialóg tripartity napreduje: schválili väčšinu materiálov

Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) v pondelok na 18. zasadnutí diskutovala o viacerých návrhoch zákonov. Sociálni partneri sa po dlhšom čase stretli opäť osobne. Konštruktívna diskusia priniesla prerokovanie a schválenie väčšiny materiálov, medzi ktorými boli aj návrhy zákonov z rezortov zdravotníctva, hospodárstva a životného prostredia.

Viac

04.04.2022

ISP: Absolventská prax nezamestnaných má návratnosť do 18 mesiacov

Účasť na absolventskej praxi zvyšuje zamestnanosť zapojených účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa opatrenia absolventskej praxe nezúčastnili. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky s názvom „Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš“. Tá skúma čistú účinnosť opatrenia trhu práce Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk