Hlavné menu

Aktuality

08.06.2022

Rezort práce zjednodušil vznik a fungovanie detských skupín

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vláde návrh nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky a fungovanie detských skupín. Posilňuje a zjednodušuje tak možnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti v rámci tejto novej služby. Cieľom je podporiť zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, tiež začlenenie matiek na trh práce a možnosť pracovného uplatnenia sa pre osoby, ktoré budú poskytovať starostlivosť o dieťa v detskej skupine. V prechodnom ustanovení nariadenie zároveň upravuje právnu možnosť pokračovať v poskytovaní tejto sociálnej služby za ustanovených podmienok aj po skončení krízovej situácie. Nariadenie dnes schválila vláda.

Viac

08.06.2022

Viac ako 76-tisíc poberateľom zvýšime príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu

Od júla 2022 dostanú vyšší peňažný príspevok na opatrovanie všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Vláda SR schválila nariadenie z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2022, t.j. 525,65 eur mesačne. Zvyšuje sa tiež hodinová sadzba osobnej asistencie, a to na 5,20 eur. Za posledné dva roky, t.j. od roku 2020 je to takmer 25-percentný nárast, pričom opatrovatelia si v priemere polepšili o približne 50 eur.

Viac

08.06.2022

Rezort práce zintenzívňuje ochranu detí aj v digitálnom priestore

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) na základe plnenia Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore (schválenej uznesením vlády SR č. 63 zo dňa 12. februára 2020) predložilo Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 - 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore a obsahuje úlohy zamerané na prevenciu, intervenciu, ale aj následnú starostlivosť o obete aj páchateľov trestnej činnosti v tejto oblasti. Všetky úlohy v rámci Akčného plánu smerujú k zlepšeniu ochrany detí v digitálnom priestore. Návrh dnes schválila vláda.

Viac

 
07.06.2022

Predlžujeme lehotu na podanie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce

Parlament schválil 24. mája novelu zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá predlžuje lehotu na podanie žiadosti a splatnosť podpory. Táto novelizácia je súčasťou zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý nadobudol účinnosť dnes, 7. júna. Návrh novelizácie zákona o skrátenej práci z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je reakciou na obmedzenie činnosti zamestnávateľa v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine a výsledkom aplikačnej praxe vyplácania podpory. Legislatívna úprava poskytne žiadateľom dlhší časový rámec na predloženie žiadosti a potrebných dokladov.

Viac

07.06.2022

Zásady vyplácania pomoci v hmotnej núdzi od medzinárodných organizácií

Od 1. mája na Slovensku funguje program núdzovej finančnej pomoci, ktorú poskytujú medzinárodné organizácie – Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC). Už v najbližších dňoch vyplatia prvé dávky finančnej pomoci namiesto dávok v hmotnej núdzi, ktoré 2 mesiace vyplácali úrady práce. Nárok na túto pomoc v núdzi majú všetci odídenci z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska a žiadatelia o azyl, ktorí prišli od 24. februára 2022 na Slovensko. Každý žiadateľ môže pritom požiadať a získať finančnú podporu len od jednej zo zapojených organizácií. Výška pomoci je vo všetkých prípadoch rovnaká.

Viac

06.06.2022

Odborníci bezplatných dlhových poradní pomohli už tisícke klientov, na školení NBS si zvýšili kvalifikáciu a zručnosti

Bezplatné dlhové poradne, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri zvládaní náročnej finančnej situácie, fungujú na Slovensku od konca minulého roka. Minulý týždeň si ich poradcovia na školení Národnej banky Slovenska zvyšovali kvalifikáciu a zručnosti pri právnom a ekonomickom poradenstve. Budú tak vedieť lepšie pomôcť ľuďom vysporiadať sa s ich náročnou životnou situáciou. Pripravia plán riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastavení splátkového kalendára, ale pomôžu aj s inými starosťami v osobnej či právnej sfére. Dlhové poradne doposiaľ pomohli už vyše tisícke klientom a ich rodinám po celom Slovensku.

Viac

 
05.06.2022

Prvý detský areál „RODINKA“ vo Vígľaši už slúži deťom a rodinám

Vo Vígľaši v regióne Podpoľanie sa oddnes môžu tešiť z nového detského ihriska „RODINKA“. Vôbec prvý rodinný inkluzívny areál vznikol za podpory ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na tento účel rezort práce poskytol z dotačnej schémy na podporu plnenia funkcií rodiny celkom 4,3 mil. eur. Vďaka tomu vo všetkých krajoch postupne vyrastá 106 nových bezbariérových hracích areálov pre deti a rodiny, pričom najmenej polovica z nich bude hotová už do konca roka 2022.

Viac

02.06.2022

Rodinné poradne bezplatne pomôžu rodinám i jednotlivcom pri riešení problémov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak oficiálne otvoril Rodinnú poradňu v Trnave. Je to jedna z piatich rodinných poradní na Slovensku, ktoré poskytnú bezplatné poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. Ľuďom pomáhajú pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny a v ďalších medziľudských vzťahoch.

Viac

01.06.2022

Vedenie rezortu práce dnes oslavuje MDD návštevami centier pre deti a rodiny

V centrách pre deti a rodiny má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k dnešnému Medzinárodnému dňa detí umiestnených celkovo 5 170 detí. Najvyšší predstavitelia rezortu práce, minister, štátny tajomníci a generálna tajomníčka služobného úradu pri príležitosti ich sviatku navštívili 325 z nich v 5 centrách pre deti a rodiny po Slovensku. Okrem toho, že deti potešia darčekmi a zahrajú sa s nimi, budú s tými staršími a vedením centier hovoriť o ich potrebách a fungovaní. Práve zážitok stretnutia a prax je najlepšou možnosťou správneho uchopenia problémov spojených s fungovaním týchto centier. Cieľom je modelovať systémové kroky na vytvorenie lepších podmienok pre deti v centrách pre deti a rodiny.

Viac

 
01.06.2022

Podporu a ochranu detí je jednu zo priorít rezortu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny považuje podporu a ochranu detí za jednu zo svojich priorít. Pomáha tým najzraniteľnejším skupinám a vytvára priaznivé podmienky pre ochranu záujmov rodín s malými deťmi, ale aj detí, ktoré sa ocitli v inej ako starostlivosti svojich biologických rodičov. Rezort práce zvýšil a zaviedol ďalšie príspevky pre profesionálnych náhradných rodičov. Intenzívne pomáha so zabezpečením potrebnej starostlivosti pre deti, ktoré na Slovensko prichádzajú z Ukrajiny. V centrách pre deti a rodiny sa aktuálne nachádza takmer 5 200 detí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ministerstvo práce upriamuje pozornosť na neustálu potrebu deťom pomáhať, teda poskytovať im zázemie, starostlivosť a bezpečnosť.

Viac

01.06.2022

Spúšťame online katalóg sociálnych podnikov Nakupujmesrdcom.sk

Jediný svojho druhu, užívateľsky prívetivý a prehľadný nástroj na využitie tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov pripravila Implementačná agentúra MPSVR. Podporuje udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie na Slovensku. Nakupujmesrdcom.sk je vhodný pre všetkých, ktorým záleží od koho nakupujú. Vďaka tejto novinke môžu organizácie, firmy ale aj bežní ľudia získať viacero výhod.

Viac

31.05.2022

UNICEF predĺži pomoc pre deti prichádzajúce na Slovensko z Ukrajiny

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny od začiatku ozbrojeného konfliktu v ich krajine. Svoju pomoc už na Slovensku realizujú aj viaceré medzinárodné organizácie (UNICEF, UNHCR, IOM, IFRC). V nadväznosti na Memorandum o spolupráci Detský fond OSN (UNICEF) súhlasil s ďalšou podporou a realizáciou aktivít na pomoc s utečeneckou krízou do 31. decembra 2022 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Pomoc od UNICEF sa orientuje najmä na podporu v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, ktoré prichádzajú na Slovensko ako utečenci z Ukrajiny.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk