Hlavné menu

Aktuality

16.01.2024

Rezort práce zjednodušil podávanie výkazu o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Jednoduchšie a efektívnejšie. Také budú povinnosti zamestnávateľov. Každá firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí podľa zákona o službách zamestnanosti, dať prácu aj občanom, ktorí majú zdravotné postihnutie.

Tlačová správa

Viac

12.01.2024

60. výročie Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v znamení ľudskosti a sociálnych práv

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (IPR) oslavuje v tomto roku 60. výročie svojej existencie. Ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu, pracovnú a liečebnú rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným znevýhodnením. Zohráva jedinečnú rolu pri integrácii ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Inštitút tvoria Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie a Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím.

Tlačová správa

Viac

10.01.2024

Vláda schválila 13. dôchodok. Po prvýkrát bude riadnou dôchodkovou dávkou

Vládny kabinet schválil na dnešnom rokovaní vyplatenie plnohodnotného 13. dôchodku všetkým poberateľom dôchodkových dávok. Vláda bude zároveň môcť vyplatiť 13. dôchodok aj predčasne, ak to bude v danej situácii potrebné.

Tlačová správa

Viac

 
06.01.2024

Vďaka chystaným zmenám sa minimálna mzda ku koncu volebného obdobia môže šplhať k úrovni 1000 Eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už na začiatku nového roka začalo intenzívne pracovať na legislatíve, ktorá upraví mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy. Zmena by mala nastať v tom, že sa minimálna mzda automaticky stanoví ako 60% priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak.

Tlačová správa

Viac

05.01.2024

Deti sa podieľajú na veciach verejných

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatná organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len NKS) aj v roku 2023 zapojilo deti do tvorby strategického materiálu, ktorý sa ich týka. Celý rok sa niesol v myšlienke, že ak chce robiť niečo pre deti, musí to robiť s nimi. Zaujímali sme sa prevažne o názor detí na otázky ohľadom duševného zdravia, diskriminácie a nahlasovania či vyhľadania pomoci. Práve tieto témy budú patriť v roku 2024 medzi priority NKS.

Tlačová správa

Viac

02.01.2024

Od dnes si môžu ľudia žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Štát pomôže občanom Slovenskej republiky so zvýšenými úrokovými sadzami v súvislosti s bývaním. Každý mesiac im na účet pošle až 75% zo zvýšenia ich splátky. Prvým dňom v roku 2024 totiž vstúpil do platnosti zákon o pomoci pri splácaní úverov na bývanie.

Tlačová správa

Viac

 
29.12.2023

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi naďalej klesal, štát uskutočnil 4. tohtoročnú distribúciu potravinovej pomoci

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v novembri klesal už ôsmy mesiac za sebou. Od marca sa znížil o 3 677 osôb a dosiahol najnižšiu hodnotu v tomto roku. V rámci pomoci ľuďom v náročnej sociálnej a ekonomickej situácii realizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v októbri a novembri aj štvrtú a poslednú tohtoročnú distribúciu potravinových balíčkov.

Tlačová správa

Viac

28.12.2023

Na tzv. seniorské pobyty sme v roku 2023 poskytli 650-tisíc eur

Registrované občianske združenia a odborové organizácie získali v roku 2023 dotáciu na podporu rekondičných aktivít od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (v zmysle zákona o dotáciách č. 544/2010 Z.z.). Koncovým užívateľom dotácie sú seniori – poberatelia dôchodkov, aby si aj takýmto spôsobom mohli zlepšiť svoju psychickú či fyzickú kondíciu, a tiež osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Rezort práce na tento účel v uplynulých mesiacoch schválil spolu 24 žiadostí v celkovej sume 753-tisíc eur.

Viac

27.12.2023

Na podporu sociálnych služieb a sociálnej kurately sme v roku 2023 poskytli dotácie vo výške viac ako 1,5 mil. eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo v roku 2023 dotáciami rozvoj sociálnych služieb a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V zmysle zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce (č. 544/2010 Z.z.) a na základe schválených žiadostí poskytlo obciam, vyšším územným celkom, rovnako neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a akreditovaným osobách v oblasti sociálnej kurately spolu viac ako 1, 566 milióna eur.

Viac

 
20.12.2023

Rezort práce počas celého roka poskytuje dotácie pre najzraniteľnejších

Podpora, pomoc a ľudská solidarita sú hlavnými myšlienkami Medzinárodného dňa ľudskej solidarity, ktorému patrí 20. december. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj v duchu týchto hodnôt prináša opatrenia a poskytuje finančnú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii, zložitej sociálnej situácii alebo sú obeťami nepredvídateľného prírodného živla. Na tento účel rezort práce počas celého roka poskytuje dotácie na humanitárnu pomoc, rovnako potravinovú či základnú materiálnu pomoc.

Tlačová správa

Viac

20.12.2023

Nezamestnanosť v novembri ukazuje zotavenie po pandemickom šoku

November priniesol pokles nezamestnanosti na úroveň pred pandémiou. Počet ľudí bez práce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, bol nižší ako počas predpandemického februára 2020. Rezort práce sa v oblasti služieb zamestnanosti sústreďoval na podporu obcí zasiahnutých nedávnym zemetrasením, ale aj na podporu sociálnej ekonomiky.

Tlačová správa

Viac

18.12.2023

Ministerstvo práce podporí pracovné miesta v projekte Ľudia a hrady

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude pokračovať v podpore pracovných miest v rámci projektu obnovy kultúrneho dedičstva. Vyplýva to z dnešného podpisu Memoranda o spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Národný projekt „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“ bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie práce preplatí celkové mzdové náklady pre 400 ľudí, ako aj náklady na stavebný materiál a stravné.

Tlačová správa

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk