Hlavné menu

23.02.2018

Minister práce Ján Richter odovzdal rezortné vyznamenania

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odovzdal už po šiestykrát zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy za významnú, ľudsky prínosnú sociálnu prácu a aktivity prispievajúce k rozvoju a pozdvihnutiu úrovne sociálnej politiky na Slovensku. Rezortné vyznamenania udeľuje minister práce od roku 2009, tohtoročné bolo jubilejné - desiate.
 

Sociálna práca patrí k oblasti, ktorá si vyžaduje empatiu a ľudský prístup. Minister pri oceňovaní zamestnancov zdôraznil najmä osobné nasadenie a presvedčenie pomáhať druhým v spojitosti so silnou vôľou a úsilím. „Sociálna spravodlivosť je niečo, čo je neopakovateľné, čo má svoje kontúry vždy, všade a v každej dobe. Hovorí nielen o právach, hovorí aj o istých povinnostiach, ktoré spoločnosť má. Napríklad aj v prípade uctenia si práce tých, ktorí sa podieľajú na skvalitňovaní života iných, na pomoc odkázaných ľudí,“ uviedol minister Ján Richter.

Vo svojom vystúpení vyjadril úctu a obdiv aj predseda vlády SR Robert Fico. „Sú to ľudia, ktorí nie sú ani dobre zaplatení, sú to ľudia, ktorí pracujú často s najťažšími osudmi. Chcem sa im preto úprimne poďakovať. Verím, že ďalší sociálny balík, ktorý pripravujeme, ďalšie opatrenia, budú týmto ľuďom život len zlepšovať,“ povedal.

Slávnostné udeľovanie rezortných vyznamenaní sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý OSN vyhlásilo na 20. február. Práve tento deň Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pokladá za vhodnú príležitosť poďakovať sa tým najlepším zamestnancom, a zároveň upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku sociálnej oblasti.

Podujatie spojené s kultúrnym programom sa uskutočnilo v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava za účasti zástupcov z poslaneckého zboru, ministerstva práce, úradov práce, inšpektorátov práce, sociálnej poisťovne a významných osobností z kultúrneho, spoločenského i politického života.

Zoznam ocenených:

Zlatá medaila:

 • Ing. Dušan Adamček (MPSVR SR)
 • JUDr. Pavel Kaňka (MPSVR SR)
 • JUDr. Mária Lešňanská (SP Michalovce)
 • Zdeno Michalides ( DeD Liptovský Hrádok)


Strieborná medaila:

 • Ing. Vladimír Sobota (MPSVR SR)
 • Mgr. Mária Marcinová (ÚPSVR)
 • J UDr. Alena Mirossayová (NIP)
 • Ing. Katarína Danišová (ÚPSVR Prievidza)
 • Ing. Gabriela Kuchyňárová (SP – Ústredie)
 • Ing. Ján Kovár (ÚPSVR Senica)

Bronzová medaila:

 • Mgr. Katarína Lanáková (MPSVR SR)
 • Ing. Želmíra Oravská ( ÚPSVR)
 • Helena Struhárová (ÚPSVR Levice)
 • Mgr. Tibor Lelkes (ÚPSVR Dunajská Streda)
 • Ing. Peter Klec (IP Prešov)
 • Ing. Martin Cibula (IP Nitra)
 • MUDr. Jana Kelemenová (SP – ústredie)

Ďakovné listy:

 • Ing. Dušan Hejduk (IP Bratislava)
 • MVDr. Valéria Hogyová (IP Košice)
 • Júlia Dávidová (SP Komárno)
 • Bc. Anna Gajdoščíková (SP Senica)
 • Viera Paprancová (SP Žiar nad Hronom)
 • Ing. Marta Kovácsová (ÚPSVR Rimavská Sobota)
 • Ing. Ľudmila Hvozdecká, CSc. (ÚPSVR Humenné)
 • Bc. Terézia Špirková (ÚPSVR Kežmarok)
 • Mgr. Ingrid Mildnerová (ÚPSVR)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk