Hlavné menu


Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Preveruje podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.

JUDr. Zuzana Stavrovská – komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Správa o činnosti r. 2020