Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2000000048 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 12.04.2024 12 687,80 € teplo 3/2024 detail
2000000049 Slovenská pošta, a.s. 36631124 11.04.2024 29,78 € dobropis frank.stroj 3/2024 detail
2000000050 DÚ Bratislava I 12.04.2024 46,49 € creative cloud All Apps -DPH-21-697 detail
2000000051 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536PP 10.04.2024 14,78 € nájom nebyt.priestorov dobropis 1.Q 2024 detail
2000000033 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 26.03.2024 13,97 € vodné,stočné Kuzmányho 1.3.23-28.2.24 detail
2000000032 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14.03.2024 24,70 € dobropis frank.stroj 2/2024 detail
2000000034 Mgr.Tatiana Dašková 02.04.2024 9,40 € vyučt.preddavku 1212/2024 detail
2000000035 JUDr.Kišková Dana 02.04.2024 9,40 € vyučt.preddavku 1201/2024 detail
2000000023 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 12.03.2024 7 895,81 € teplo 2/2024 detail
2000000001 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14.02.2024 27,88 € dobropis frank.stroj 1/2024 detail
2000000002 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 13.02.2024 495,80 € teplo 1/2024 detail
2100000219 Martin Pavle s.r.o. 36860450 08.02.2024 7 879,20 € právne služby 1/2024 detail
2100000220 Martin Pavle s.r.o. 36860450 08.02.2024 17 404,80 € právne služby 1/2024 detail
2100000221 Commander Services s.r.o. 51183455 08.02.2024 444,74 € prenájom,prevádzkovanie GPS 1/24 detail
2100000195 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 05.02.2024 74,00 € el.energia Stránska 2/2024 detail
2100000223 Správa služieb diplomatického 35822163 09.02.2024 170,00 € náklady byt Čmelovec 2/2024 detail
2100000224 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-9 06.02.2024 79,59 € nájomná zmluva -nedoplatok 2023 detail
2100000225 Orange Slovensko,a.s. 35697270 06.02.2024 7 086,49 € hovory ,internet,dat.sl. 1/2024 detail
2100000148 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 01.02.2024 1 020,70 € zrážky Špitálska 1/2024 detail
2100000222 Správa služieb diplomatického 35822163 09.02.2024 560,00 € nájom byt Čmelovec 2/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk