Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2000000198 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 13.07.2023 33,00 € multisport karty 7/2023-dobropis detail
2000000213 Slovenská pošta, a.s. 36631124 11.08.2023 15,04 € dobropis frank.stroj 7/2023 detail
2000000200 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14.07.2023 13,16 € dobropis frank.stroj 6/2023 detail
2000000202 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 24.07.2023 78,12 € preplatok voda Veselé 1-6/2023 detail
2000000116 Magna Energia, a. s. 35743565 31.05.2023 533,59 € plyn Bernolákova,Poprad 3.1.23-30.4.23 detail
2000000151 Slovenská pošta, a.s. 36631124 16.06.2023 12,52 € dobropis frank.stroj 5/2023 detail
2000000150 Magna Energia, a. s. 35743565 13.06.2023 2 792,00 € plyn Stavbárska 1.1.23-30.4.23 detail
2000000113 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12.05.2023 12,10 € dobropis frank.stroj 4/2023 detail
2000000029 DIGIT s.r.o. 35765682 22.02.2023 118,80 € vyučt. školenie detail
2000000028 Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.04.2023 18,32 € dobropis frank.stroj 3/2023 detail
2000000024 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 08.03.2023 66,04 € vyúčt.vodné,stočné Kuzmányho 1.3.22-28.2.23 detail
2000000025 Slovenská pošta, a.s. 36631124 16.03.2023 12,08 € dobropis frank.stroj 2/2023 detail
2000000023 Slovenská pošta, a.s. 36631124 15.02.2023 25,64 € dobropis frank.stroj 1/2023 detail
2100001658 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-3 07.08.2023 262,64 € vyučt.2022 služby a energie Námestovo detail
2100001665 Tatra banka, a.s. 00686930 08.08.2023 1 044,73 € visa 7/2023 detail
2100001659 Slovak Telekom,a.s. 35763469 09.08.2023 34,98 € telekomunik.služby 7/2023 detail
2100001679 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 10.08.2023 1 712,18 € vodné, stočné Špitálska 25.5.-24.6.2023 detail
2100001682 Úrad PSVR Komárno 30794536KN 14.08.2023 138,26 € zmluva o výpož. 4-6/23 detail
2100001637 HM Team, s.r.o. 51058944 07.08.2023 201,32 € servis služobného moto.vozidla BL 048 GP detail
2100001638 HM Team, s.r.o. 51058944 07.08.2023 232,01 € servis služobného moto.vozidla BL 491 GS detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk