Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000121 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 27.01.2023 1 360,61 € vodné, stočné Špitálska 25.12.22-24.1.23 detail
2100000131 FP Invest Špitálska s.r.o. 50374940 30.01.2023 10 259,97 € nájom nebyt.priestorov 1-3/2023-doplatok detail
2100000132 Úrad PSVR Piešťany 30794536PN 27.01.2023 100,12 € Zmluva o vypôžičke 1.1.22-31.12.22 detail
2100000100 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 12.01.2023 30,00 € Voda 1/2023 Veselé detail
2100000101 AMG Security, s.r.o. 46268995 26.01.2023 8 090,09 € strážna služba 21.12.2022-31.12.2022 detail
2100000136 ZVS 36550949 01.02.2023 22,00 € mes.predpis voda DS Športová ul 2/2023 detail
2100000137 ZVS 36550949 01.02.2023 30,00 € mes.predpis voda DS Gaštanový rad 2/2023 detail
2100000138 ZVS 36550949 01.02.2023 14,00 € mes.predpis voda DS Benedeka Cs 2/2023 detail
2100000139 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 01.02.2023 30,00 € Voda 2/2023 Veselé detail
2100000140 Ministerstvo vnútra SR 00151866 01.02.2023 29,00 € zmluva o vypôžičke 2/2023 detail
2100000141 Bytové družstvo Petržalka 00169765 01.02.2023 389,13 € mesačný predpis 2/2023 Strečnianska detail
2100000142 Sociálna poisťovňa 30807484 01.02.2023 272,22 € služby spojené s nájmom 2/2023 detail
2100000143 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 01.02.2023 436,00 € el.energia Kuzmányho 2/2023 detail
2100000144 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 01.02.2023 55,00 € el.energia Strečianska 2/2023 detail
2100000145 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 01.02.2023 598,00 € el.energia Pezinok 2/2023 detail
2100000146 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 01.02.2023 462,00 € el.energia DS Športová 2/2023 detail
2100000147 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 01.02.2023 297,00 € el.energia DS Benedeka Csapl. 2/2023 detail
2100000148 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 01.02.2023 334,00 € el.energia Žakarovce 2/2023 detail
2100000149 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 01.02.2023 373,00 € el.energia Bernolákovo 2/2023 detail
2100000150 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 01.02.2023 501,00 € el.energia DS Gašatnový rad 2/2023 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk