Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

 
Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000007 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 09.01.2024 3 061,00 € multisport karty 1/2024 detail
2100000012 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 04.01.2024 112,15 € nájom nebyt.priestorov 1/2024 detail
2100000073 Mesto Veľký Meder 00305332 08.01.2024 311,82 € prenájom pozemkov 1/Q 2024 detail
2100000031 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 10.01.2024 49 590,00 € teplo 1/2024 detail
2100000047 Stredná odborná škola polytechnická 00159093 10.01.2024 100,00 € prenájom za 1Q 2024 detail
2100000039 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 08.01.2024 73,00 € el.energia 1/2024 Žilina detail
2100000044 Správa služieb diplomatického 35822163 11.01.2024 170,00 € náklady byt Čmelovec 1/2024 detail
2100000045 Správa služieb diplomatického 35822163 11.01.2024 560,00 € nájom byt Čmelovec 1/2024 detail
8400000003 Miroslav Cangár, PhDr.,PhD. 16.01.2024 300,00 € odborný výstup na konferencii detail
8400000002 JUDr.Jozef Pojdák, advokát 30849551 10.01.2024 1 197,26 € trovy na základe uznesenia OS detail
8400000001 Union poisťovňa a.s. 31322051 10.01.2024 51,31 € poisť.liečebných nakl.12/2023 detail
2300000001 EDUCO-CONSULT, s.r.o. 36663484 09.01.2024 72,00 € školenie detail
2300000002 Maxim s.r.o. 47529474 09.01.2024 154,80 € školenie detail
2300000003 Maxim s.r.o. 47529474 09.01.2024 309,60 € školenie detail
2100000013 STRABAG Property and Facility 36361127 08.01.2024 806,40 € Služby detail
2100000046 FLY TRAVEL, s.r.o. 35871784 11.01.2024 744,00 € Služby detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk