Hlavné menu


Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo sériu opatrení, vďaka ktorým si aj v tomto roku prilepšia rodiny s malými deťmi, opatrovatelia príbuzných, nízkopríjmoví zamestnanci či starodôchodcovia. Zároveň viac podporí tých, ktorí majú reálny záujem pracovať.

Viac

 
 
Pokles nezamestnanosti sa nezastavil ani v decembri. V poslednom mesiaci minulého roka klesla evidovaná nezamestnanosť na 8,76 %, oproti novembru 2016 je to pokles o 0,02 p.b. Celková miera sa znížila medzimesačne o 0,08 p.b. na 10,16 %. Za dvanásť mesiacov sa tak celkový počet ľudí bez práce znížil o takmer 55-tisíc. Minulý rok bol zároveň aj rokom historicky najvyššej zamestnanosti na Slovensku.

Viac

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísalo protokol o spolupráci s Adopčným servisom Ministerstva vzdelávania, detí a mládeže Luxemburského veľkovojvodstva. Týka sa medzištátnych osvojení. Na základe podpísanej zmluvy budú mať možnosť slovenské deti, o ktoré nemá dlhodobo nikto záujem, nájsť nový domov v tejto vyspelej krajine.

Viac

Sociálni partneri diskutovali na mimoriadnom predsedníctve Hospodárskej a sociálnej rady SR o rozšírení zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov aj o úprave pravidiel uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Zároveň otvorili otázku možného zavedenia sektorovej minimálnej mzdy a problematiku gastrolístkov.

Viac

 
Evidovaná miera nezamestnanosti je už pod hranicou deviatich percent, v novembri tohto roku dosiahla 8,78 %. Naposledy bola na podobnej úrovni koncom roka 2008. Výraznejšie sa znížila aj celková nezamestnanosť. Oproti októbru klesla o 0,26 percentuálneho bodu na 10,24 %, medziročne sa znížila o viac ako 2 %.

Viac

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní.

Viac

Kľúčovým predpokladom riešenia krízového nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby priemyslu je nastavenie efektívneho spôsobu rekvalifikácie nezamestnaných v spolupráci úradov práce so zamestnávateľskými organizáciami. Zhodli sa na tom štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš a zástupcovia priemyselných zväzov.

Viac

 
V Bratislave, ako v prvom meste na Slovensku, sa uskutočnilo sčítanie ľudí bez domova. Čiastočné výsledky dnes zverejnil Inštitút pre výskum práce a rodiny, organizácia MPSVR SR, ktorý sčítanie zrealizoval v spolupráci s magistrátom hlavného mesta SR a mimovládnymi organizáciami.

Viac

Zamestnanosť mladých ľudí, zlepšenie postavenia Rómov, vysielanie zamestnancov do zahraničia či Európsky pilier sociálnych práv dominovali poslednému zasadnutiu ministrov práce, rodiny a sociálnych záležitostí pod taktovkou slovenského predsedníctva.

Viac

Aj tento rok pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša navštívili štátni tajomníci a vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR detské domovy na viacerých miestach Slovenska.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet