Hlavné menu


Aktuality

V máji 2017 dosiahla evidovaná nezamestnanosť najnižšiu mieru od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Poklesom na 7,35 % prekonala doteraz najlepšiu hodnotu z augusta 2008. Medzimesačne sa znížila o 0,39 percentuálneho bodu. Klesla aj celková miera, a to na 8,69 %.

Viac

 
 
Minister Ján Richter prezentoval na Rade ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku postoj Slovenska k európskej smernici o vysielaní pracovníkov. V Luxemburgu predstavitelia rezortov odsúhlasili aj odporúčania pre jednotlivé krajiny v oblasti zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia.

Galéria

Viac

V dňoch 13 – 14. júna 2017 sa konali 27. Celoslovenské športové hry detí z detských domovov, tentokrát v multifunkčnom areáli Čilistov. Svoje sily si zmeralo 350 detí zo 48 detských domov a tí najlepší budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách v Maďarsku.

Galéria

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ani tento rok nevynechal celoslovenskú prehliadku umeleckých vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín. Spolu so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom si pozreli program 85 detí na Najmilšom koncerte roka, ktorý po 27. raz zorganizoval Úsmev ako dar.

Galéria

Viac

 
V poradí štvrtý ročník celonárodnej kampane „Do práce na bicykli 2017“ zaznamenal úspešnú účasť zamestnancov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom projektu bola najmä podpora rozvoja mobility v mestách a motivácia ľudí na využívanie ekologického spôsobu dopravy do práce.

Viac

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zavítal minister, štátni tajomníci a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi deti v detských domovoch na celom Slovensku. V rámci osláv mali športové hry, ale zabávali sa aj pri kultúrnych vystúpeniach či kulinárskej súťaži vo varení guláša.

Galéria

Viac

Ministri a zástupcovia rezortov práce Slovenskej republiky, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska sa stretli na regionálnom samite v Bratislave. Na rokovaní v Rytierskej sieni Bratislavského hradu hľadali riešenia k zamedzeniu nelegálneho zamestnávania a vysielania zamestnancov a na zabezpečenie sociálnych práv pre všetkých pracovníkov.

Galéria

Viac

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal delegáciu Výboru pre sociálnu politiku Poslaneckej snemovne Českej republiky. Za účasti zástupkýň slovenského Výboru pre sociálne veci NR SR sa venovali najmä témam, ktoré sú vysoko aktuálne v obidvoch krajinách.

Galéria

Viac

Minister Ján Richter prijal regionálnu zástupkyňu Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pre strednú Európu Monserrat Feixas Vihé. Diskutovali o pripravovanom programe pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou.

Galéria

Viac

Celková aj evidovaná miera nezamestnanosti poklesla v apríli tohto roku na úroveň hodnoty z novembra 2008. Počty ľudí bez práce sa dlhodobo znižujú, pribúdajú aj voľné pracovné miesta. Len úrady práce ich evidujú viac ako 50-tisíc, čo je najviac od roku 1997.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet