Hlavné menu


Aktuality

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocení spoločensky potrebnú prácu zamestnancov rezortu alebo významných osobností, ktoré svojím aktívnym pôsobením výrazne prispeli k rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky v Slovenskej republike.

Viac

 
 
Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša sa aj tento rok rozhodli čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavítať medzi deti, ktoré žijú v detských domovoch. Sladkou nádielkou ich prišli obdariť štátni tajomníci ministerstva práce SR Branislav Ondruš a Ivan Švejna a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí rodiny Marián Valentovič.

Galéria

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje širší koncept digitalizácie sociálnych služieb. Cieľom je preniesť do digitálnej podoby všetky úkony a komunikáciu, ktoré dnes fungujú výlučne na báze papierovej korešpondencie. Po dokončení sa všetky žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o príspevok budú realizovať výlučne formou jednoduchého elektronického formuláru.

Viac

Pracovníci MPSVR SR zrealizovali v septembri ďalší z monitoringov denných stacionárov. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, o ktorých sme pred časom informovali, aj teraz sa vyskytli určité varovné signály. Podľa nich mnohé z denných stacionárov nespĺňajú zákonné podmienky a dochádza k zneužívaniu financií, ktoré im zo zákona poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac

 
Príjemnou predsviatočnou atmosférou ožili aj tento rok vstupné priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. Návštevníci si v nich môžu vybrať z bohatej ponuky vianočných ozdôb a dekorácií, adventných vencov, medovníkov, ručne robených šperkov, sviečok či domácich pochutín, ktoré vyrobili zdravotne postihnutí občania zo 16 chránených dielní z celého Slovenska. Tradícia podujatia siaha do roku 2009.

Galéria

Viac

Nezamestnanosť klesá už 25 mesiacov za sebou. V októbri tohto roku dosiahla jej celková miera 7,35 % a evidovaná nezamestnanosť sa znížila na 6,14 %. Zamestnávatelia hlásia na úradoch práce desaťtisíce voľných pracovných miest. Ministerstvo preto spustilo ďalšie projekty, cez ktoré chce ľudí bez práce rekvalifikovať podľa ich potrieb.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter aj tento rok zavítal medzi seniorov na tradičné celoslovenské stretnutie seniorov. Koná sa každoročne pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a je vyjadrením úcty, vďaky a pozornosti tým skôr narodeným. Na tohtoročné stretnutie do Bratislavy prišlo vyše 350 seniorov z celého Slovenska, z ktorých si dvanásti odniesli ocenenie ministra – ďakovný list za vynikajúce výsledky.

Galéria

Viac

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter rokoval s ministrom práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí Srbskej republiky Zoranom Đorđevićom o podmienkach zamestnávania srbských občanov na Slovensku. Po stretnutí podpísali protokol o spolupráci v oblasti práce a zamestnávania s cieľom potláčať nelegálne zamestnávanie.

Galéria

Viac

Prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje sa v programovom období na roky 2014 – 2020 podarilo podporiť z Európskeho sociálneho fondu vznik viac ako 66-tisíc nových pracovných miest. Pomoc smerovala najmä mladým do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaným, starším, ale aj sociálne vylúčeným. Stav programu hodnotili kompetentní na výročnej konferencii v Bratislave.

Viac

Minister práce Ján Richter odovzdal v rámci 17. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane ocenenia Spoločne pre rodinu. Slávnostný galavečer bol zároveň oslavou 35. výročia založenia spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar.

Galéria

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet