Hlavné menu


Memorandum o spolupráci sa rozrastá

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísalo ďalšie Memorandum o spolupráci, tentokrát s anglickým mestom Derby. Po Peterborough ide už o druhú dohodu, ktorá urýchli návrat slovenských detí do vlasti.

Veľká Británia je krajina s najvyšším počtom odobratých detí. V minulom roku bolo v hľadáčiku britskej sociálnej služby viac ako 200 slovenských detí. Z nich 70 bolo odňatých z biologických rodín a umiestnených u profesionálnych rodičov.

„Memorandum spresňuje spoluprácu medzi slovenskými a anglickými orgánmi. Najdôležitejšou súčasťou dohody je spôsob, ktorým sa bude systémovo riešiť každé odobratie slovenských detí s ich následným možným presunom na Slovensko. Konkrétne ustanovenia smerujú okrem iného aj k prijímaniu praktických krokov a opatrení pri návrate detí na Slovensko, kde sú prípady postúpené našim súdom“, povedala riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Císarová.

Ide o ďalší dôležitý míľnik v medzinárodnej spolupráci štátnych orgánov v oblasti ochrany práv detí.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže spolu so zastupiteľským úradom v Londýne plánuje pokračovať v týchto aktivitách smerom k ďalším oblastiam Anglicka a Walesu, následne pozornosť rozšíri aj na ostatné časti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Podpis individuálnych dohôd s mestami Spojeného kráľovstva je pre CIPC nevyhnutný, keďže jednotlivé sociálne úrady tam nie sú riadené centrálne, ale majú samostatné kompetencie.