Hlavné menu


Deň detí sme oslávili v domovoch

Medzinárodný deň detí slávia čelní predstavitelia ministerstva tradične v detských domovoch. Sériu tohtoročných návštev odštartoval štátny tajomník Ivan Švejna v Štúrove a v Detskom domove Dedina Mládeže.

Takmer 30 detí v Detskom domove Štúrovo si pripravilo pre štátneho tajomníka zaujímavý hudobno-tanečný program. Ivan Švejna ich na oplátku obdaroval užitočnými darčekmi. Podobný scenár ho čakal aj v Detskom domove Dedina Mládeže, kde bolo viac ako 40 detí. „Som veľmi rád, že aj takto môžeme potešiť deti, ktorých osud nie je jednoduchý. Mal som možnosť presvedčiť sa, že sú veľmi šikovné a talentované a verím, že aj vďaka starostlivosti, ktorú tu dostávajú, z nich vyrastú úspešní mladí ľudia,“ hovorí štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna.

Deti na severe Slovenska navštívil vedúci služobného úradu Jozef Vančo. Takmer sto mladých z Detského domova Dobšiná ho privítalo na športovom ihrisku v Betliari. Zavítal aj do Detského domova Poprad, kde oslavoval s viac ako 60 deťmi.

Štátnemu tajomníkovi Branislavovi Ondrušovi spríjemnili pracovný deň deti v Komunitnom centre Spokojnosť v Prievidzi, aj deti v detskom domove v Handlovej. „Takáto návšteva je pre mňa nie len príležitosť stretnúť sa s deťmi, ale najmä s ľuďmi, ktorí tu s nimi pracujú a starajú sa o ne. Táto práca nie je jednoduchá a často ju robia na úkor svojho voľného času,“ vyzdvihol štátny tajomník Ondruš.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prišiel medzi „domovákov“ v piatok, 3. júna 2016. Na celoslovenskom kole športových hier detských domovov v Bratislave odovzdal za najlepšie výkony najúspešnejšiemu domovu putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.