Hlavné menu


Nezamestnanosť sa priblížila k hranici 9 %

Evidovaná miera nezamestnanosti sa v októbri priblížila k deviatim percentám. Zo septembrových 9,42 % klesla na 9,08 %. Celková miera sa medzimesačne znížila o 0,33 p.b. na 10,50 %.Podobné hodnoty sme naposledy dosiahli v januári 2009. Úrady práce evidovali v októbri tohto roku 285 251 nezamestnaných, čo je o 8 844 menej ako v septembri. Medziročne sa ich počet znížil o necelých 59-tisíc.

Do práce bolo v minulom mesiaci pripravených ihneď nastúpiť 246 594 evidovaných. Zamestnanie si našli aj tisícky mladých či dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa pri hľadaní práce stretávajú s rôznymi problémami. „Podľa Európskeho štatistického úradu sa nezamestnanosť na Slovensku už piaty mesiac po sebe drží pod priemerom eurozóny a postupne sa od neho vzďaľuje. Úspešne sa nám darí znižovať aj nezamestnanosť mladých do 25 rokov, sme na tom dokonca lepšie ako napr. Belgicko, Francúzsko či Fínsko, nehovoriac o južných krajinách," hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Pozitívne sa naďalej vyvíja aj počet nových pracovných miest. Iba v tomto roku ich pribudlo približne 60-tisíc. „Ak to pôjde takýmto tempom, už na  budúci rok môže nezamestnanosť dosiahnuť dno. Budeme sa pravdepodobne pohybovať v číslach z tých najlepších rokov 2007 a 2008, keď bola na úrovni sedem, osem percent. To už je ale taká štruktúra nezamestnaných, že s týmito ľuďmi sa veľmi ťažko pracuje," informuje predseda vlády Robert Fico. Zároveň opäť upozorňuje, že na jednej strane máme stále množstvo ľudí bez práce, na strane druhej sme svedkami nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Problém vidí najmä v nesúlade medzi vzdelaním, ktoré poskytujú stredné školy, a potrebami praxe. „Musíme radikálne zmeniť štruktúru vzdelávania na stredných školách. Na stretnutí samosprávnych krajov, ktoré majú na starosti stredné školy, budeme otvorene hovoriť o povinnosti prispôsobovať štruktúru vzdelávania potrebám praxe. Úrady práce a ústredie posielajú vyšším územným celkom analýzy a prognózy na daný rok s konkrétnymi odporúčaniami, ale na konci dňa si poslanci urobia, čo chcú. Toto bude asi prvý prelom vo vzťahu medzi štátom a vyššími územnými celkami, ktoré budú musieť rešpektovať potreby praxe," dodáva premiér.

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny by mali k vyššej zamestnanosti prispieť aj ďalšie pripravované opatrenia rezortu „Je nevyhnutné prijať dôsledný zákon, ktorý bude ľudí motivovať, aby pracovali a zároveň prijme isté opatrenia voči tým, ktorí sociálny systém zneužívajú a nechce sa im pracovať. Nemôže sa tiež stávať, že uchádzač neuspeje na konkurze vo firme, ktorá ho ale vzápätí zamestná na dohodu,“ približuje Ján Richter. Nové legislatívne úpravy by mohli byť účinné od mája 2017.