Hlavné menu


Nezamestnanosť klesala po celý rok 2016

Pokles nezamestnanosti sa nezastavil ani v decembri. V poslednom mesiaci minulého roka klesla evidovaná nezamestnanosť na 8,76 %, oproti novembru 2016 je to pokles o 0,02 p.b. Celková miera sa znížila medzimesačne o 0,08 p.b. na 10,16 %. Za dvanásť mesiacov sa tak celkový počet ľudí bez práce znížil o takmer 55-tisíc. Minulý rok bol zároveň aj rokom historicky najvyššej zamestnanosti na Slovensku.

Do zamestnania bolo pripravených v decembri minulého roka ihneď nastúpiť 237 977 uchádzačov o prácu. „December je mesiac, kde je viac sviatkov aj dovoleniek. V žiadnom prípade to nie je mesiac, keď by firmy rozširovali svoju výrobu alebo naberali nových ľudí. Som preto rád, že aj napriek tomu sa nezamestnanosť opäť o niečo znížila,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Evidenciu opustili najmä mladí do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaní.

Nezamestnanosť v roku 2016 klesala každý mesiac. V novembri sa už dostala pod hranicu 9 %. „V januári 2016 sme rok otvárali s evidovanou nezamestnanosťou 10,39 %, uzatvárali sme ho na úrovni 8,76 %. Evidovaná nezamestnanosť tak za rok poklesla o 1,63 p.b. Celková nezamestnanosť sa znížila až o 2,02 p.b.,“ vyčísluje minister Richter. Najviac odišlo z evidencie úradov práce mladých do 25 rokov, ich podiel sa znížil o takmer 21 p.b. Výraznejšie ubudlo aj dlhodobo nezamestnaných, a to približne 34-tisíc. Z nich bolo dokonca takmer 11-tisíc bez práce viac ako 48 mesiacov. „Popri raste ekonomiky bezpochyby pozitívne ovplyvnili vývoj na trhu práce aj naše opatrenia a projekty politiky zamestnanosti, čo sa prejavilo odchodom znevýhodnených skupín na trh práce. Je to aj dôkaz toho, že sa dá úspešne pracovať aj s kategóriou dlhodobo nezamestnaných,“ dodáva Ján Richter.

O približne 3-tisíc sa znížil počet nezamestnaných absolventov. Minister by však bol najradšej, keby sa do evidencie nedostávali vôbec. „Stále nie je v plnej miere zohľadnená výučba a vzdelávanie s potrebami trhu práce. Aj keď sme zaznamenali medziročný pokles v tejto kategórii, v evidencii ich je viac ako 14-tisíc. Vidím to ako veľkú výzvu pre zosúladenie vzdelávania s potrebami trhu práce,“ opisuje minister práce.

Pozitívne sa v minulom roku vyvíjal aj počet voľných pracovných miest. Mesačne ich bolo na úradoch práce v priemere k dispozícii viac ako 38-tisíc, čo je o 38 % viac ako v roku 2015.

Aj napriek stále klesajúcej nezamestnanosti a historicky najvyššej zamestnanosti bude pre rezort práce výzvou aj v roku 2017 pomôcť ľuďom, ktorí majú záujem pracovať, aby si našli zamestnanie. „Na úradoch práce máme približne 150-tisíc evidovaných s ukončeným stredným odborným vzdelaním a približne 30-tisíc vysokoškolákov. To sú ľudia, ktorí by mali byť relatívne pripravení pre trh práce, je však do nich potrebné investovať prostriedky na rekvalifikáciu,“ hovorí Ján Richter. Ďalšie prekážky, ktoré môžu brzdiť cestu nezamestnaných na trh práce, rieši ministerstvo v už vládou schválenej novele zákona o službách zamestnanosti. „Zároveň chceme zvyšovať motiváciu nezamestnaných hľadať si prácu, aby sa im viac oplatilo pracovať ako poberať dávky. O to sa snažíme najmä zvyšovaním minimálnej mzdy a poskytovaním osobitného príspevku ku mzde v prípade zamestnania sa. Pomôcť by malo aj urýchlenie výstavby nájomných bytov v lokalitách, kde prichádzajú noví investori“ vymenúva opatrenia minister Richter.