Hlavné menu


Prílev absolventov štatistiky neovplyvnil

Ďalší pokles nezamestnanosti neovplyvnil ani prílev čerstvých absolventov stredných škôl. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa ich v septembri prihlásilo takmer sedem tisíc, čo je viac ako 14 percent zo všetkých. Aj napriek tomu sa evidovaná miera nezamestnanosti znížila na 6,42 % z augustových 6,54 percenta. Pribudlo aj ďalších takmer šesťtisíc voľných pracovných miest.

V septembri poklesla aj celková miera nezamestnanosti, a to na 7,59 %. Úrady práce evidovali 206 887 záujemcov o zamestnanie. Z nich bolo okamžite pripravených nastúpiť do práce 175 021 osôb. „Pokračuje nielen trend znižovania nezamestnanosti, ale na moje prekvapenie zaznamenala Sociálna poisťovňa v septembri vznik 17 500 nových pracovných miest, čo je v priebehu jedného mesiaca naozaj dobré číslo,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Očakáva, že do konca roka by sa mohla miera evidovanej nezamestnanosti znížiť až pod 6 %.

Nezamestnaných pribudlo v septembri len v kategórii mladých do 29 rokov. „Zo 48 852 študentov, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v minulom školskom roku, sa na úradoch práce v septembri zaevidovalo 6 987, čo predstavuje 14,3 % zo všetkých absolventov. V minulom roku to bolo takmer 17 %,“ približuje minister Richter. Najviac sa ich nahlásilo na úrade práce v Košiciach, v Prešove a v Žiline. Najmenej v Revúcej, v Dolnom Kubíne a v Brezne. Z pohľadu dosiahnutého vzdelania má 89 % zo všetkých nových absolventov ukončené odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. „Sú to zaujímavé čísla, pretože práve títo absolventi by si mali v súčasnej situácii na trhu práce ihneď nájsť zamestnanie. Snažíme sa analyzovať, či je to výsledkom nezosúladenia vzdelávania a potrieb trhu práce, alebo sa študenti rozhodli využiť letné prázdniny a až teraz si budú hľadať zamestnanie,“ hovorí Ján Richter.

Najviac evidovaných je absolventov obchodných akadémií, gymnázií a hotelových akadémií. „Prekvapilo ma však, že sa zaevidovalo 282 mechanikov-elektronikov, 276 mechanikov počítačových sietí a 196 grafikov digitálnych médií, čo sú veľmi žiadané pracovné pozície na trhu. Navyše, prišlo do evidencie 294 kuchárov, pričom táto profesia je nedostatková takmer na celom Slovensku,“ vymenúva minister.

Rezort práce je v plnej miere pripravený absolventom pomôcť nájsť si čo najskôr uplatnenie na trhu práce, aby nezostali dlhodobo v evidencii nezamestnaných. „Budem robiť všetko preto, aby im moji kolegovia na úradoch práce nedali pokoj a ponúkali im voľné pracovné miesta, keďže tých je aktuálne k dispozícii takmer 75-tisíc. Som presvedčený, že mladí ľudia po skončení školy potrebujú začať pracovať, potrebujú sa vzdelávať v odbore, ktorý si vybrali, rozširovať si vedomosti a zabezpečiť si lepšie sociálno-ekonomické postavenie,“ dodáva Ján Richter.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka mladým pomoc aj prostredníctvom ďalších nových národných projektov, ktoré dávajú mladým možnosti vzdelávania, rekvalifikácie a zapracovania sa, dokonca aj pod dohľadom mentora. „Máme spustených niekoľko projektov v objeme viac ako 100-miliónov eur, vďaka ktorým vedia úrady práce ponúknuť každému mladému presne takú pomoc, akú potrebuje. Či už ide o zabezpečenie praxe alebo rekvalifikácie, poskytnutie príspevku na mzdu zamestnanca pri vytvorení nového pracovného miesta, ale aj poskytnutie príspevku pre mladého v prípade, že si nájde zamestnanie s nižšou mzdou,“ dopĺňa generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.