Hlavné menu


Stanovisko zamestnávateľa

Stanovisko zaslané zamestnávateľom a ďalšie náležitosti ustanovené zákonom o kolektívnom vyjednávaní posudzuje komisia, ktorej členmi sú zástupcovia štátu a sociálni partneri (§ 9a ods. 5 zákona o kolektívnom vyjednávaní).