Hlavné menu


Sociálne služby

Oznámenie o obmedzení prijímateľa sociálnej služby

 Podrobnejšie informácie o Podávaní oznámenia o obmedzení prijímateľa sociálnej služby 

 Elektronická služba Podávanie oznámenia o obmedzení prijímateľa sociálnej služby

 Tlačivo Oznámenie o obmedzení prijímateľa sociálnej služby vo formáte .docx

 Tlačivo Oznámenie o obmedzení prijímateľa sociálnej služby vo formáte .odt