Hlavné menu


Kalkulačka príspevku na opatrovanie

Na základe platnej legislatívy ISP spracoval kalkulačku príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby. Kalkulačka príspevku na opatrovanie slúži na informatívny výpočet nároku na príspevok v súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výpočet príspevku je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku.

KALKULAČKA 

Prezentácia použitia kalkulačky


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku