Hlavné menu


Ľudí bez práce naďalej ubúda, voľných miest je dostatok

Z evidencie nezamestnaných odišlo v auguste takmer 2-tisíc ľudí. Celková miera nezamestnanosti sa tak znížila oproti júlu o 0,07 percentuálneho bodu a dosiahla 6,53 %. Poklesla aj evidovaná miera, a to o 0,05 percentuálneho bodu na 5,42 %. Zo 79 okresov dosiahlo až 48 evidovanú nezamestnanosť pod 5 %.

Úrady práce evidovali na konci augusta 179 343 uchádzačov o zamestnanie. Medzimesačne sa ich počet znížil o 1 979 osôb, medziročne o 30 575 ľudí. Z nich bolo ihneď pripravených nastúpiť do práce 148 935. „Približne 43 % je v evidencii do šiestich mesiacov, ďalších cca 17 % je evidovaných dlhšie ako pol rok, avšak menej ako rok. To je kategória ľudí, ktorí nedávno pracovali a mohli by si rýchlejšie nájsť zamestnanie, pretože majú skúsenosti," hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Zvyšných 40 % evidovaných nepracovalo viac ako rok. „Pre nás je veľmi pozitívne, že každý mesiac ubúda dokonca extrémne dlhodobo nezamestnaných, čiže tých, čo nepracovali viac ako štyri roky. V auguste ich ubudlo 769, medziročne je ich však menej o takmer 12-tisíc,“ dopĺňa minister.

K týmto pozitívnym výsledkom bezpochyby pomáhajú aj efektívne opatrenia politiky zamestnanosti, najmä projektové. Pre mladých, starších aj dlhodobo nezamestnaných naďalej realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny množstvo národných projektov, vďaka ktorým si môžu nezamestnaní zvýšiť svoje šance uplatniť sa na trhu práce alebo si nájsť priamo zamestnanie. „Chceme vytvoriť podmienky, aby každý, kto má záujem pracovať, si prácu našiel. Treba však otvorene povedať, že tu je aj skupina ľudí, a nie malá, ktorá záujem pracovať nemá. V prvom rade ich chceme motivovať a dosiahnuť, aby bol väčší rozdiel medzi tými, ktorí pracujú napr. za minimálnu mzdu, a tými, ktorí len poberajú sociálne dávky. Prijmeme však aj iné opatrenia, aby sa nezneužívala evidencia, napr. ak niekto bezdôvodne odmietne viackrát prácu, ktorá zodpovedá jeho kvalifikácii,“ vysvetľuje Ján Richter.

Aj napriek množstvu ľudí bez práce hlásia zamestnávatelia mesiac čo mesiac desaťtisíce voľných pracovných miest a mnohé z nich nevedia obsadiť. V auguste ich na úradoch práce nahlásili takmer 82-tisíc, najviac v  Bratislavskom kraji. Aj preto čoraz viac siahajú po zahraničnej pracovnej sile. Po nedávnom zjednodušení prijímania pracovníkov z tretích krajín na nedostatkové profesie v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti pod 5 % pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. „Slovensko naďalej zostáva krajinou, ktorá bude regulovať prísun pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Neotvárame bezbreho hranice pre každého, kto má o náš trh záujem. Orgány, ktoré realizujú proces príchodu pracovníkov zo zahraničia, by mali konať rýchlejšie, aby sa naplnili voľné pracovné miesta investorov a tí nemuseli zo Slovenska odchádzať," informuje minister Ján Richter. Dodáva, že v súčasnosti na Slovensku pracuje takmer 62,5 tisíca cudzincov, z nich je 32 799 občanov EÚ a zvyšok sú občania z tretích krajín.