Hlavné menu


Mapa sociálnych služieb

Inštitút sociálnej politiky spracoval údaje z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb MPSVR SR do interaktívnej mapy sociálnych služieb.

Mapa má informatívny charakter a slúži na aktívne vyhľadávanie poskytovateľov sociálnych služieb v danej oblasti s uvedením dostupných informácií o poskytovateľovi. Mapa obsahuje údaje o ambulantnýchpobytových sociálnych službách a nezahŕňa sociálne služby, ktoré sú poskytované terénnou alebo telefonickou formou.

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 25.11.2021
Kontakt: isp@employment.gov.sk

Kompletný dataset s údajmi z centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb (vrátane sociálnych služieb poskytovaných terénnou alebo telefonickou formou) za 3. štvrťrok 2021.