Hlavné menu


Konanie o nároku

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku