Hlavné menu


Výška príspevku

Výška príspevku na pohreb je 79,670 €.

Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.