Hlavné menu


Povinnosti žiadateľa

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu.


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku