Hlavné menu


Výška životného minima od 1. júla 2010

K 1. júlu 2010 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 300/2010 Z.z.:

  • 185,38 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 129,31 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 84,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.