Hlavné menu


Servisné poukážky

Žiadosť o distribúciu servisných poukážok:


Žiadosť o odkúpenie prijatých servisných poukážok:

  • Žiadosť o odkúpenie prijatých servisných poukážok - .docx, odt
  • Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis - .docx, .rtf
  • Evidenčný list použitých servisných poukážok ružovej farby (.xlsx, .ods)
  • Evidenčný list použitých servisných poukážok modrej farby (.xlsx, .ods)

 

  • Žiadosť o prevzatie nepredaných  servisných poukážok (.docx, .odt)
  • Žiadosť o spätný výkup predaných nepoužitých servisných poukážok (.docx, .odt


Schéma DM – 4/2021 (.PDF)  – schéma pomoci de minimis na podporu registrovaných sociálnych podnikov poskytujúcich služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby prostredníctvom servisných poukážok, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 26.02.2021.

Schéma je uverejnená na adrese
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2533