Hlavné menu


Rok 2016

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2016 (.pdf)

Report on the Social Situation of the Population of the Slovak Republic for 2016 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2016 na rokovaní vlády