Hlavné menu


Rok 2010

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2010 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2010 na rokovaní vlády

Report on the Social Situation of the Population of the Slovak Republic for 2010 (.pdf)