Hlavné menu


Rok 2006

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2006 (dvojjazyčne) (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2006 na rokovaní vlády