Hlavné menu


Rok 2004

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2004 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2004 na rokovaní vlády