Hlavné menu


Zamestnancov do ELA nevyberá ministerstvo

Záujemcovia o prácu v Európskom orgáne práce, ktorý bude sídliť Bratislave, nájdu ponuku na voľné pracovné pozície na oficiálnom webovom sídle European Labour Authority. Hoci agentúra bude sídliť na Slovensku, je orgánom Únie s vlastnou právnou subjektivitou a Slovenská republika nemôže vstupovať do procesu výberu jej budúcich zamestnancov. Ministerstvo preto žiadosti o prijatie do zamestnania neprijíma.

V Európskom orgáne práce bude pracovať približne 140 zamestnancov. Nábor bude prebiehať postupne až do roku 2024. Všetky ponuky práce zverejňuje agentúra na svojej oficiálnej webovej stránke - https://ela.europa.eu/index.html. Záujemcovia o prácu na nej nájdu aktuálne voľné pozície a všetky potrebné informácie k prihláseniu sa do výberového konania.
 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku