Hlavné menu


Výška príspevku

Výška peňažného príspevku je mesačne:

  • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 49,91  €,  pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine,
  • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 24,96 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine,
  • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 14,98 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine.


Ak je osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.