Hlavné menu


Ministerka

PhDr. Soňa Gaborčáková

Narodila sa 20. augusta 1977 v Starej Ľubovni, kde v súčasnosti žije so svojou rodinou.

Vzdelanie

Soňa Gaborčáková vyštudovala odbor sociálna práca, sociálna pedagogika a  vychovávateľstvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2015 získala titul PhDr. na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore sociálna práca.