Hlavné menu


Výška príspevku

Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 21,76 €.