Hlavné menu


Generálna tajomníčka služobného úradu

Soňa Filípková zastáva funkciu generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. júla 2021.

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore ekonómia a manažment podniku. Študovala aj právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje od roku 2012 ako riaditeľka / generálna riaditeľka osobného úradu. Predtým pracovala na Ministerstve kultúry SR ako vedúca služobného úradu, v rokoch 2003 až 2010 pôsobila na Colnom riaditeľstve ako colná špecialistka, vedúca oddelenia vnútornej kontroly a vedúca oddelenia bezpečnosti.