Hlavné menu


Organizačná štruktúra

Organizačný poriadok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ustanovuje formu organizácie ministerstva, rozsah oprávnení a vymedzenie úloh jednotlivých oddelení.

 

 

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku