Hlavné menu


Organizačná štruktúra

Organizačný poriadok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ustanovuje formu organizácie ministerstva, rozsah oprávnení a vymedzenie úloh jednotlivých oddelení.

 

 

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy