Hlavné menu


Spoločný sekretariát výborov

Spoločný sekretariát výborov

Oblasť ochrany a podpory ľudských práv a rozvoja občianskej spoločnosti dnes zastrešuje jeden zo stálych poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V súvislosti s komplexnou reformou poradných orgánov vlády Slovenskej republiky bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadený v máji 2011 Spoločný sekretariát výborov (SSV), ktorý zabezpečuje činnosť výborov pre špecifické oblasti a skupiny vyžadujúce si zvýšenú ochranu pred možným znevýhodnením. Ministerstvo výborom poskytuje technickú a odbornú podporu. Od februára 2014 Spoločný sekretariát výborov nezabezpečuje činnosť Výboru pre seniorov, ktorý sa transformoval na Radu vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

Výbory


Výbory vypracúvajú pre radu návrhy:

  • čiastkových a systémových opatrení,
  • stanovísk a uznesení k návrhom zákonov,
  • všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem,
  • vládnych, rezortných a ďalších opatrení,ktoré môžu mať dosah na ochranu a dodržiavanie ľudských práv alebo súvisia s rozvojom občianskej spoločnosti. 
     

Kontakt:

Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

tel.: 02/20463116
e-mail:


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku