Hlavné menu


Nárok na výplatu nemocenského

Nárok na nemocenské vzniká:

  • zamestnancovi od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Za prvých 10 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrí zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
  • samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.