Hlavné menu


Výška náhrady príjmu

Výška náhrady príjmu je:

  • v období od prvého do tretieho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
  • v období od štvrtého do desiateho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu,
  • v kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.


Zamestnancovi, ktorý si privodil dočasnú pracovnú neschopnosť sám, požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, patrí náhrada príjmu iba vo výške polovice.