Hlavné menu


Zánik nároku

Nárok na kompenzačný príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

 

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku