Hlavné menu


Dávky vyplácané z dôchodkového poistenia

Zo starobného poistenia sa poskytuje:


Z invalidného poistenia sa poskytuje
:


Na nárok na jednotlivé dôchodkové dávky majú vplyv: