Hlavné menu


Národné priority rozvoja sociálnych služieb

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030 (.PDF)

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 (.PDF)