Hlavné menu


Stretnutie ministrov práce a sociálnych vecí krajín Vyšehradskej skupiny

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter sa v dňoch 16.-17. mája zúčastnil na stretnutí rezortných kolegov Vyšehradskej skupiny / V4/ v poľskom Krakove.

Českú delegáciu viedla ministerka práce a sociálnych vecí  Ludmila Müllerová,  maďarskú  minister pre politiku zamestnanosti Sándor Czomba a hostiteľom bol  minister práce a sociálnej politiky Poľskej republiky Władysław Kosiniak – Kamysz.

Minister Ján Richter  počas oboch dní   absolvoval pracovné bilaterálne rokovania so všetkými rezortnými kolegami. Venovali sa viacerým témam, ktoré rezonujú  tak na našom, ako aj na partnerskom trhu práce, napr. nelegálnemu  zamestnávaniu, zosúlaďovaniu rodinného a pracovného života, zvyšovaniu  zamestnanosti rodičov  s malými deťmi, ale aj  voľnému  pohybu pracovníkov v rámci Európskej únie, a podobne.

Čelní predstavitelia krajín V4  si vymenili informácie o reformách v oblasti pracovného práva v ich krajinách a zdôraznili, že rovnováha medzi záujmami zamestnancov a zamestnávateľov je najdôležitejšia, a zároveň citlivá pri plánovaní reforiem v oblasti pracovného práva.  Zhodli sa na tom,  že osobitná pozornosť by mala byť venovaná mladým ľuďom, pretože práve oni sa nachádzajú  v relatívne najťažšej situácii na trhu práce. V tejto súvislosti si vymenili  informácie o zavedených, ale aj  plánovaných opatreniach zameraných na zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce na národnej úrovni. Podčiarkli význam spolupráce krajín V4, a to najmä formou výmeny názorov, skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa politiky voči mladým ľuďom.